Case

Barncancerfonden

Barn&Cancer, Magazine of Hope, Barncancerrapporten

Tillsammans i kampen
mot barncancer

OTW har arbetat med Barncancerfonden sedan 2009. Vi producerar en rad olika redaktionella produkter som bidrar till organisationens mål att sprida kunskap om barncancer och att samla in pengar till forskning och stöd till drabbade.

Barn och cancer omslag

Print

Tidningen Barn&Cancer

Barn&Cancer är en angelägen, berörande tidning som skänker hopp och igenkänning åt cancerdrabbade barn och deras familjer, som har modet att berätta om det allra svåraste – när ett drabbat barn inte överlever – och som tar ansvaret för att informera om cancersjukdomar och visa att alla bidrag är viktiga, stora som små.

Barn&Cancer kommer ut fem gånger om året i 50 000 exemplar, som går till drabbade familjer och släktingar, vårdpersonal, skolpersonal, privata givare, företagsgivare och allmänheten.

Det redaktionella materialet används sedan i flera av Barncancerfondens kanaler, till exempel på webben, i sociala medier och i andra redaktionella produkter.

 

Barncancerrapporten

Barncancerrapporten är en populärvetenskapligt hållen beskrivning av den pågående barncancerforskningen som Barncancerfondens insamling bidrar till. Rapporten ska inte bara berätta om framsteg på forskningsområdet utan också driva opinion kring forskarnas utmaningar och behov av pengar, samt barnonkologiavdelningarnas brist på personal och vårdplatser. Barncancerrapporten kommer ut en gång per år sedan 2013.

 

Tidningen Magazine of Hope

Barncancerfonden har en mängd olika samarbeten med engagerade företag och deras medarbetare som alla hjälper till att samla in pengar till barncancerforskningen och stöd till drabbade. I tidningen Magazine of Hope berättar företagen varför de valt att stötta Barncancerfonden genom tillfälliga kampanjer, särskilda produkter, friskvårdsinsatser eller andra event – och hur det både har spridit glädje och bidragit till företaget affär.

 

Rörligt

OTW producerar regelbundet webbfilmer som levandegör Barncancerfondens verksamhet, till exempel genom besök av Barncancerfondens läger, kurser, semesterbostäder eller andra mötesplatser som finns till stöd för drabbade familjer. I forskarfilmerna beskrivs viktiga framsteg inom barncancerforskningen.

Resultat

I en färsk läsarundersökning uppgav 90 procent av de tillfrågade att Barn&Cancer bidrar till lite eller mycket bättre förståelse för hur det är att vara drabbad av barncancer, 88 procent anser att tidningen visar Barncancerfondens nytta, 82 procent uppger att tidningen i sin helhet är ganska till mycket bra och 95 procent instämmer helt eller delvis i att tidningen behövs.

Barncancerfondens insamling nådde dessutom rekordnivån 275 miljoner kronor i fjol, varav 198 miljoner kronor gick till barncancerforskning.

Gillar du vad du ser och vill veta vad vi kan hjälpa dig med?

KONTAKTA OSS GÄRNA

Fler case