Fyra anledningar att satsa på intern kommunikation – och fem steg för att lyckas

Av: OTW

07 mars 2019

I en tid då kampen om kompetensen är lika hård som den om kunderna är det dags att prioritera upp den interna kommunikationen. Det skriver Erika Gohde, strateg och redaktionell utvecklare på OTW.

Många smarta organisationer flyttar just nu fokus från customer experience till employer experience. Förutom att engagerade och motiverade medarbetare presterar bättre på jobbet, så blir nöjda medarbetare med bra koll på verksamheten förstås även viktiga och trovärdiga kanaler till kollegor, potentiella medarbetare – och inte minst kunder.

I allt detta spelar en lyckad internkommunikation en avgörande roll. Varumärken byggs som bekant inifrån och ut. Att lyckas förmedla bra berättelser är ett finfint sätt att levandegöra en organisations värderingar och kultur – vilket i sin tur inte bara bygger stolthet utan även visualiserar mål.

I dag finns fler anledningar än någonsin att satsa på intern kommunikation.

  • Kampen om kompetensen hårdnar. Vilka berättelser attraherar, motiverar och behåller medarbetarna?
  • Den yngre generationen ställer hårdare krav på mål och mening i arbetslivet. Vilket syfte har din organisation – och hur förmedlar ni er vision?
  • Förändring inte längre undantag, de flesta branscher förändras i dag konstant. Hur kan kommunikationen hjälpa medarbetarna att inte bara acceptera utan även välkomna förändring?
  • I en allt mer komplex omvärld krävs en sammanhållen varumärkesbild. Vad kommuniceras internt – och hur väl stämmer det med de externa budskapen?

Hur lyckas man då? Vad ska man tänka på? Här är några tankar och insikter:

1. Starta alltid i företagets vision! Varför finns ni? Och nej, att dra in så mycket pengar som möjligt till ägarna räknas inte. Vi människor vill känna att vi bidrar till något mer. Forskning visar att tre av fyra medarbetare i syftesdrivna organisationer känner engagemang i sitt jobb, jämfört med en av fyra i icke syftesdrivna organisationer. Så starta i visionen, låt den genomsyra er interna storytelling och prioritera innehåll som stöttar de berättelserna! Ett exempel som ligger nära oss på OTW är IKEA som vi samarbetat med i 20 år. Självklart kan man gå till jobbet med målet att sälja möbler i platta paket. Men de IKEA medarbetare som varje dag i stället jobbar utifrån visionen att skapa en bättre vardag för de många människorna är troligen både mer motiverade och engagerade.

2. Internkom hjärta externkom! I en snabbt snurrande värld gäller det att göra ett tydligt intryck. Ska bilden av varumärket hålla ihop behöver samma budskap gå internt och externt – allt annat blir förvirrande. Viktigt är dock att medarbetarna ALLTID ska veta först. Man ska aldrig behöva överraskas av nyheter om egna organisationen från externt håll. Det handlar i grunden om förtroende och om transparens (just transparens har för övrigt har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna i medarbetarundersökningar).

3. Utgå från målgruppen – och våga sticka ut! Här gäller förstås samma som för all kommunikation: Du måste underhålla din publik för att den ska välja att ta del av innehållet. Visst, medarbetarna ligger kanske närmare varumärket än externa målgrupper, men du konkurrerar fortfarande med annat innehåll på bland annat Facebook, Insta, YouTube och Netflix. Alltså, möt medarbetarna där de är, fysiskt och mentalt. Vilka behov och intressen har de? I vilka kanaler finns de? Hur kan du överraska dem för att nå igenom bruset? Blanda affärsmässigt med lättsamt innehåll, i kreativa format och med rätt tonalitet i relevanta kanaler.

4. Involvera mera! Det har aldrig varit lättare att ha en dialog med medarbetarna, tack vare sociala kanaler går det att ha ständig kontakt. Rätt använt kan en sådan dialog stärka både tillhörighet och teamkänsla. Känner du som medarbetare att du behövs, att du kan påverka och att din åsikt är viktig, kommer du troligen att bidra i högre grad. Men se till att ta vara på och besvara den input som kommer, annars riskerar du en otrevlig backlash.

5. Måla upp målen! När är man nöjd på jobbet? Säkert kan pingisbord, popcornmaskiner och gratisluncher bidra. Men många undersökningar visar att något så grundläggande som förståelse för företagets mål är avgörande för hur nöjda vi som medarbetare är. Vilka är våra mål? Hur ska vi komma dit? På vilket sätt är min egen insats viktig? Varför går jag till jobbet varje dag? Exakt de frågorna ska internkommunikationen svara på. Att förstå sin egen del i resan är särskilt viktigt för millennials, som mer än tidigare generationer kräver konstant feedback på sina insatser – enligt undersökningar vill tre av fyra av dem känna att det de gör på jobbet faktiskt spelar roll. Vilket inte är konstigt alls.

Hur vet man då att man lyckas med sin interna kommunikation?
När John F Kennedy i början av 1960-talet för första gången besökte NASAs huvudkontor, så gick han fram till en städare som var i full färd med att moppa golvet i entrén. Presidenten presenterade sig och frågade städaren vad han gjorde. Svaret kom snabbt: ”Well Mr President, I’m helping put a man on the moon”.

För mig är den historien en underbar målbild av vad bra medarbetarkommunikation kan leda till: Att lyckas visualisera ett företags mål på ett sätt som gör att man får med sig hela organisationen, och skapar förståelse både för helheten och betydelsen av människors egna insatser. Och på så sätt bidrar till att göra medarbetare engagerade och motiverade, på riktigt.