Ellen Forsberg är projektledare på OTW och jobbar ofta med Instagram som kanal. Hon svarar här på vanliga frågor som hon får från sina uppdragsgivare.