I kölvattnet av CMA London har Content Marketing Association, som anordnar galan, sett över alla vinnare och upptäckt att det – trots olikheter mellan de olika bidragen – finns vissa gemensamma nämnare.
Niklas Wallenberg, Account Director på OTW återger CMAs slutsatser.

Riktiga människor berättar riktiga historier

Där traditionell reklam oftast jobbar med iscensatta scenarion och skådespelare, erbjuder content marketing riktiga människor som berättar riktiga historier.
Förmodligen beror det på att journalistiken är djupt rotad i content marketing, och att journalister vet att mottagare nås genom historier som berör och för oss samman.

Fokus på det emotionella

Flera av vinnarbidragen har förstått vilka emotionella krafter som ligger bakom ett köpbeslut och sedan hittat vägar att uttrycka dem på, på ett för målgruppen meningsfullt sätt.
Reklambranschen var snabba med att arbeta på det här sättet, men det här visar att content marketing-branschen också anammat vikten av att använda människors beteendemönster för att skapa bra innehåll.

Användning av teknik i större utsträckning

I de här fallen används inte tekniken enbart för att skapa räckvidd, utan för att samla in data, analysera den och få fram insikter för att skapa bättre, relevantare och personligare innehåll som i slutändan ger bättre effekt.

Avslutningsvis lyfter CMA det som alltid varit content-branschens styrka, att både anamma nya sätt att kommunicera på, men också omfamna de mer traditionella kanalerna, inte minst print, som på ett ytterst påtagligt sätt bidrar till att förmedla en känsla.

 

Källa: Content Marketing Association. Här kan du läsa ursprungsartikeln.