Många smarta organisationer flyttar just nu fokus från customer experience till employee experience. Varför är då de anställdas upplevelse av varumärket viktig för affären? Jo, förutom att engagemang och motivation leder till bättre prestation så är ett företags anställda den mest trovärdiga och effektiva kanalen till kollegor, potentiella medarbetare och kunder.

Vad händer då när medarbetare inte känner sig nöjda, involverade och motiverade? Kanske har du själv, som kund eller jobbsökande, varit med om hur ett möte med en enda missnöjd anställd kan rasera åratals av varumärkesbygge. Den nedärvda trovärdigheten i det mänskliga mötet är oerhört stark för oss människor. Åt båda hållen.

Så hur bygger man då ett varumärke som är starkt – hela vägen, inifrån och ut? Här spelar internkommunikation en avgörande roll. Med en lyckad internkommunikation kan vi hitta och förmedla de där fina berättelserna som levandegör organisationens kultur, bygger stolthet och visualiserar mål.

Därför är intern kommunikation viktigt

I dag finns alltså fler anledningar än någonsin att satsa på intern kommunikation:

  • Kampen om kompetensen hårdnar. Vilka berättelser attraherar, motiverar och behåller medarbetarna?
  • Den yngre generationen ställer hårdare krav på mål och mening i arbetslivet. Vilket syfte har din organisation – och hur förmedlar ni er vision?
  • Förändring inte längre undantag, de flesta branscher förändras i dag konstant. Hur kan kommunikationen hjälpa medarbetarna att inte bara acceptera utan även välkomna förändring?
  • I en allt mer komplex omvärld krävs en sammanhållen varumärkesbild. Vad kommuniceras internt – och hur väl stämmer det med de externa budskapen?

Hur lyckas man då? Här är några tankar och insikter:

5 steg för att lyckas med internkommunikation

1. Starta alltid i företagets vision! Varför finns ni? Och nej, att dra in så mycket pengar som möjligt till ägarna räknas inte. Vi människor vill känna att vi bidrar till något mer. Forskning visar att tre av fyra medarbetare i syftesdrivna organisationer känner engagemang i sitt jobb, jämfört med en av fyra i icke syftesdrivna organisationer. Så starta i visionen, låt den genomsyra er interna storytelling och prioritera innehåll som stöttar de berättelserna! Ett exempel som ligger nära oss på OTW är IKEA som vi samarbetat med i 20 år. Självklart kan man gå till jobbet med målet att sälja möbler i platta paket. Men de IKEA medarbetare som varje dag i stället jobbar utifrån visionen att skapa en bättre vardag för de många människorna är troligen både mer motiverade och engagerade.

2. Internkom hjärta externkom! I en snabbt snurrande värld gäller det att göra ett tydligt intryck. Ska bilden av varumärket hålla ihop behöver samma budskap gå internt och externt – allt annat blir förvirrande. Viktigt är dock att medarbetarna ALLTID ska veta först. Man vill inte överraskas av nyheter om egna organisationen från externt håll. Det handlar i grunden om förtroende och transparens (som för övrigt har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna i medarbetarundersökningar).

3. Utgå från målgruppen – och våga sticka ut! Här gäller samma som för all kommunikation: Du måste underhålla din publik för att den ska välja att ta del av innehållet. Även om medarbetarna ligger nära varumärket konkurrerar du fortfarande med bland annat Facebook, Instagram, YouTube och Netflix. Alltså, möt medarbetarna där de är, fysiskt och mentalt. Vilka behov och intressen har de? I vilka kanaler finns de? Hur kan du överraska dem? Blanda affärsmässigt med lättsamt innehåll, i kreativa format och med rätt tonalitet i relevanta kanaler.

4. Involvera mera! Tack vare sociala kanaler har dialogen med medarbetarna aldrig varit lättare. Rätt använt kan detta stärka både tillhörighet och teamkänsla. Känner du som medarbetare att du behövs, att du kan påverka och att din åsikt är viktig kommer du troligen att bidra i högre grad. Men se till att ta vara på och besvara den input som kommer, annars riskerar du en otrevlig backlash.

5. Måla upp målen! När är man nöjd på jobbet? Säkert kan pingisbord och popcornmaskiner bidra. Men många undersökningar visar att något så simpelt som förståelse för företagets mål är avgörande för nöjda medarbetare. Vilka är våra mål? Hur ska vi komma dit? På vilket sätt är min insats viktig? Varför går jag till jobbet varje dag? Exakt de frågorna ska internkommunikationen svara på. Att förstå sin egen del i helheten är särskilt viktigt för millennials, som mer än tidigare generationer kräver konstant feedback på sina insatser – enligt undersökningar vill tre av fyra av dem känna att det de gör på jobbet faktiskt spelar roll. Vilket inte är konstigt alls.