Vad är det som gör att ett samarbete med en uppdragsgivare fungerar bra?

Jag skulle säga att det bygger på en trygghet i att kunna vara öppen och ge alla förutsättningar för uppdraget. En brief är förstås grunden men sen är det bra att tillsammans mejsla vidare vad uppdraget egentligen handlar om och vad det ska leda till.

Ett vanligt mål är till exempel ökad kännedom. Men det finns ju många dimensioner i vad det betyder. Då resonerar vi, ger exempel och försöker också ta fram kvantitativa mål tillsammans.

När man precis börjat samarbeta kan det krävas mer tid för att hitta den där konstruktiva dialogen. Å andra sidan ställer vi förmodligen många frågor då och det brukar bli en bra grund för samarbetet framåt.

Vad är det som gör att det kan fungera mindre bra?

Det kan handla om otydliga eller orealistiska mål. Om vi inte vet vad vi strävar mot är det lätt att hamna fel. Eller om målet inte är realistiskt för vad som kan vara rimligt att uppnå. Ofta vill vi kunna jämföra med tidigare kampanjer till exempel. Då är det förstås viktigt att kunden känner sig trygg att dela den typen av information.

En annan del är målgruppen. Ofta vill man nå (för) många. Det går förstås att segmentera och jobba med riktade budskap men budgeten kan påverka hur mycket vi kan göra det. Då behöver vi göra prioriteringar. Kanske tänka i flera steg. Det kan bli väldigt kreativt och ett bra sätt att utveckla samarbetet.

Vad är det uppdragsgivarna främst söker i ett samarbete med en byrå?

Det varierar förstås. Ofta är det en utmaning eller behov av något slag som man vill få hjälp med. Både på kort och lång sikt. På kort sikt handlar det därför ofta om erfarenhet och vägledning. Och att lyfta det kreativt och/eller strategiskt. I det längre perspektivet tillkommer även trygghet som i god rådgivning och kontinuerligt bra leveranser.

Sedan är kreativitet och inspiration alltid en stark faktor. Många av våra uppdragsgivare har egna kommunikatörer och då kan det handla om att få en inspirationskick eller att jobba med andra kreatörer. Det kan till exempel finnas en idé som man inte vet hur man ska realisera. Då börjar vi med den och spånar vidare tillsammans. Eller att vi gör en eller flera grundidéer som vi sen jobbar ut i team med kunden. När det kommer till genomförandet kanske vi delar upp vem som gör vad.

Vi har otroligt goda hantverkare och smarta människor på OTW och jag är alltid så himla stolt över det vi gör tillsammans med våra kunder.

Hur jobbar du för att beskriva process och arbetssätt?

Det pratar vi framför allt om i uppstartsfasen. Både i samarbete över tid och i separata kampanjer. Då får vi förhoppningsvis en tydlig bild av vilken arbetsprocess som kan fungera bäst. Sedan gäller det att över tid utvärdera vad som fungerat bra eller mindre bra i projektet och att fortsätta utveckla om det behövs.

Finns det något som har förändrats över tid? Några ”trender” just nu?

De sociala kanalerna gav många och nya möjligheter när de kom, vilket verkligen har påverkat vårt arbetssätt. Det går lättare att rikta kommunikationen till utvalda målgrupper och är enklare att mäta prestation till exempel.

Och nu börjar TikTok att bli riktigt intressant. Det är otroligt kul att se och lära hur man måste kommunicera för att nå målgrupperna där. Här blir det ett nära samarbete med kund där vi får testa oss fram. Vi tittar också mycket på hur vi kan använda kanalen för lite mer oväntade branscher, målgrupper och områden.

Sen tror jag mycket på traditionella kanaler också. Att göra en riktigt fin tryckt produkt ger bra effekt. Med så mycket färre trycksaker vill man ibland ha något konkret i handen. Så det är också en fråga som vi ofta resonerar kring tillsammans.

Hur jobbar/är din drömkund?

Alla kunder är min drömkund. Om vi pratar områden och branscher. Jag tycker det mesta är intressant och gillar att lära mig nytt. Men det är extra roligt när vi blir det där tighta teamet och hörs både varje vecka kring korta, snabba grejer likväl som vi arbetar med mål, utveckling och förflyttningar på längre sikt.