De flesta skrivande människor – också de som har det skrivna ordet som sitt yrke – känner nog igen sig i citatet av den amerikanska journalisten och författaren Gene Fowler. Även om berättelsen nästan skriver sig själv ibland, är det nog mycket vanligare att den kräver hårt arbete. Med det sagt så ska man inte vara rädd för att skriva, eller ännu värre, vänta på inspiration. Då blir oftast ingenting gjort. Det bästa är att sätta igång och lita på sin naturliga berättarinstinkt.

Elna Nykänen Andersson, redaktör på OTW, delar med sig av sina bästa tips kring hur du kommer igång med din storytelling.

1. Samla information

Innan du börjar själva skrivandet – exempelvis en längre artikel – är det bra att fundera på vilken information du behöver och eventuellt göra research. Själva skrivandet blir mycket lättare om du har förberett dig noga. När du är på plats och exempelvis intervjuar människor, skriv ned så många detaljer du bara kan: kommentarer, ordväxlingar, miner, stämningar, vilken mat eller dryck som konsumeras, hur människor interagerar med varandra, hur det ser ut på platsen. De är guld värda när du väl sitter framför din dator och försöker ta läsaren till den värld du skriver om. Dessutom känns berättelsen mer trovärdig när du kan detaljerna. Ett tips är också att försöka få med någon typ av aktivitet eller händelse i texten. Det brukar ge storyn lite fart, och om du har tur, en dramaturgisk kurva.

2. Gör en outline

Alla är olika, men själv gillar jag att göra en outline innan jag sätter igång med själva skrivandet. I den brukar jag helt enkelt beskriva de olika stegen i berättelsen med några meningar för att få fram en struktur. Här börjar jag också gå igenom och sortera informationen som jag samlat på mig och se var de olika pusselbitarna kan passa in. Detaljerna är som sagt viktiga – men du ska inte förlora dig i dem; ta bara med det som är relevant för berättelsen. Ger detaljerna känsla för en person eller plats, eller är de en del av något större du vill säga? Det händer att jag får feeling och kommer på en superbra inledning när jag skissar på strukturen. Då gäller det att skriva ner den direkt – annars är risken stor att den är borta när det är dags att börja skriva.

3. Lägg krut på inledningen

Många människor orkar inte läsa långa texter – men om du fångar in dem med de första meningarna ökar chansen avsevärt att de hänger med till slutet. Dessutom börjar skrivandet ofta flyta på väldigt bra när du knäckt den första nöten. Det finns några knep som kan vara användbara när fantasin tryter – exempelvis att inleda med ett citat, en fråga eller en scen. Det kan också vara bra att fundera på vad det mest intressanta med din berättelse är. Kanske kan det blir din inledning? Om du exempelvis skulle berätta om ett möte med någon till en vän – vad skulle vara det första du berättade? Vad är det du minns bäst, och vad gjorde störst intryck på dig?

4. Skapa scener och sekvenser

Hur gör man en struktur som fungerar? Återigen finns det såklart många olika sätt att bygga en berättelse. Personligen gillar jag att jobba med scener och sekvenser. Scenerna beskriver helt enkelt någonting som har hänt – kanske något du har bevittnat, eller någonting du har fantiserat ihop – och tar in läsaren i berättelsens värld. En scen kan inleda hela berättelsen och exempelvis fungera som ett startskott för något du vill berätta. Sekvenserna är större enheter som bygger berättelsen. De behöver inte nödvändigtvis ha en kronologisk ordning, och du kan mycket väl hoppa från en plats till en annan mellan sekvenserna. Fundera också på om din berättelse kan ha någon slags form. Är den kanske en cirkel som sluts? Eller kan en detalj som du planterade tidigt få en payoff senare mot slutet?

5. Ta ett steg tillbaka

Då och då är det bra att ta ett steg tillbaka och betrakta berättelsen lite utifrån. Ser du några kopplingar mellan olika detaljer eller händelser? Kan du sätta saker i ett större sammanhang? Vad tycker du om det du berättar? Ibland måste man vara objektiv och hålla sig till fakta när man skriver, men objektiv och sann behöver inte betyda torr och tråkig. Du kan alltid använda din unika blick på världen, berätta om saker just som du ser dem och dra dina egna slutsatser.