Inför omgörning genomfördes en läsarundersökning som visade att magasinet är mycket uppskattat. Däremot stack formen inte ut lika mycket som när den lanserades 2016. Det var dags att ta ett omtag och flytta fram positionen igen!

Utmaningen med nya Skogsliv var att både möta läsarnas olika behov, och samtidigt ge magasinet en tydligare identitet. Holmen Skog hade ett tydligt uttalat syfta: magasinet ska vara lojalitetsstärkande.
Så hur löst vi det då? Jo, vi har tagit fram en form med ett luftigare uttryck, en modigare design, och ett nytt bildtänk där bilderna har fått en mer framträdande roll. Dessutom har vi tagit fram en tydligare, mer målgruppsanpassad struktur. I samband med omgörningen har omfånget utökats från 40 till 48 sidor.

Se alla nummer av Skogsliv här!