Man kan likna trendanalysen vid en radar som fångare upp viktiga signaler och fenomen. Och kanske även vid ett ekolod som leder till de riktigt djupa analyserna.

Nu går det inte att förutspå allt som kommer att ske. Vi får nöja oss med framskrivningar av trender vi ser idag. Mycket går att analysera, men det dyker alltid upp oväntade inslag. Till exempel är natur- och kulturkatastrofer svåra att förutse. Även sociala och politiska rörelser har växt fram som överraskningar. Och om idén om att organisationer lever i en tid av osäkerhet och alltmer disruptiv konkurrens stämmer blir det svårt att spå hur världen ser ut om några år. Det finns helt enkelt för mycket som kan störa en mer långsiktig spaning.

Samtidigt måste vi hantera morgondagen. Även om tiden upplevs gå snabbare och det är svårare och svårare att göra riktigt långsiktiga planer är det fortfarande kritiskt att förstå hur marknaden utvecklas, annars hotar stagnation och till slut ond bråd död. Det är bara det att perspektiven får bli något kortare.

Gammaldags filmrulle

Det finns gott om exempel på de som inte såg vad som väntade runt hörnet: Facit, MySpace och Kodak är bara några av dem.

Har du ambitionen att vara tankeledare är kunskap om framtiden närapå ett måste eftersom du behöver vara med och definiera morgondagens ”spelplan” – och även visualisera vad den innebär för aktörerna. Den som på ett trovärdigt och slagkraftigt sätt kan förklara och kommunicera branschens trender blir lyssnad på.

En trendanalys hjälper dig även att hålla huvudet ovanför ytan på datahavet. Branschens mätverktyg redovisar mängder av insikter om dagens marknad och vad konkurrenterna gör just nu. Om du i stället söker efter trender kan du förstå de framtida möjligheterna och ligga steget före i din affärsutveckling.

Många påpekar att trendanalysen, trots alla dess fördelar, fortfarande är nedprioriterad som strategisk aktivitet. Kanske beror det på att den kräver sina resurser och även en öppen och innovativ inställning till affärsutveckling.