Inget projekt är det andra likt men en utmaning med strategier är att göra dem begripliga för de som berörs av dem. Det låter konstigt eftersom dess syfte just är att påverka människor. Även om många i grunden är genomtänkta och djuplodande brister de i själva presentationen – det som gör att publiken håller sig vaken när idéerna lanseras. Kommunikation kommer ofta in på slutet, inte sällan med en tuff tidplan och tajt budget.

Under 20 år  i kommunikationsbranschen har jag blivit varse ett antal konstanter. En av dem är övertron till att en helig kreativ kommunikation ska flyga in på slutet i ett strategiarbete och sprida budskapet till alla medarbetare – så att de känner sig supermotiverade och vet vad som behöver göras.