Akavia / ,

Aspekt

Fackförbundet Akavia bildades 2020 av Jusek och Civilekonomerna. I och med det behövdes också en ny medlemstidning som talar till – och stöttar – de 135 000 medlemmarna.

Uppslag från tidningen Akavia Aspekt
Uppslag från tidningen Akavia Aspekt
Uppslag från tidningen Akavia Aspekt

Bakgrund

Den 1 januari 2020 gick Jusek och Civilekonomerna ihop och bildade det nya förbundet Akavia. Den nya spelaren på fackförbundsarenan är Sacos näst största förbund och organiserar hela 135 000 medlemmar inom både privat och offentlig sektor. Medlemmarna arbetar som ekonomer, jurister, personalvetare, samhällsvetare, IT-akademiker och kommunikatörer. Gemensamt för dem är att de har investerat i en akademisk examen.

I och med sammangåendet var det också dags att slå ihop de två medlemstidningarna Jusektidningen Karriär och Civilekonomen för att skapa en ny och modern fackförbundstidning.

Utmaning

Uppdraget var att vidareutveckla det grafiska och det redaktionella konceptet utifrån Akavias framarbetade strategi och varumärke tillsammans med tidningens chefredaktör. Siktet var inställt på att ta fram en redaktionell produkt som stöttar det nya förbundet – men som fristående tidning samtidigt har en egen och tydlig röst. Akavia Aspekt ska stärka och inspirera medlemmarna i deras professionella yrkesliv – men också hjälpa dem att få utväxling av sin akademiska utbildning – oavsett profession.

Lösning

Det redaktionella konceptet tar avstamp i att tidningen ska inspirera och utmana den breda och kunniga målgruppen som står mitt i samhällsutvecklingen. Innehållet baseras på kunskap snarare än tyckande samtidigt som tydlighet och skärpa är två av ledorden. En tydlig disposition skapar igenkänning i en tidning som inte väjer för komplicerade ämnen och komplexa frågor.

Tidningens formspråk är tillgängligt, seriöst och sobert och ska förmedla professionalism och kunskap. Formen bidrar till att tidningen upplevs som informativ och nyttig – en expert att hålla i handen genom arbetslivet. Det grafiska konceptet använder sig av verktyg från Akavias identitet för att skapa igenkänning – till exempel färger, typsnitt och den snedställda linjen – men innehåller samtidigt unika element för att skapa ett eget uttryck.

Läs Akavia Aspekt här

Omslag av tidningen Akavia Aspekt