Barncancerfonden

OTW har arbetat med Barncancerfonden sedan 2009. Vi producerar en rad olika redaktionella produkter som bidrar till organisationens mål att sprida kunskap om barncancer och att samla in pengar till forskning och stöd till drabbade.

Utmaning

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer, den vanligaste dödsorsaken i åldern 1–14 år. Överlevnaden har ökat dramastiskt till 80 procent, men sedan 90-talet har det stagnerat. Dessutom saknas utbildad personal, vårdplatser och tid till forskning. Därför krävs större satsningar på forskning och vård för att nå visionen.

I OTW:s uppdrag ingår att göra content som:

  • Ökar engagemanget för barncancer genom att berätta om drabbades liv och död, ny forskning, brister i vården, stöd att få, särskilda insamlingar och Barncancerfondens verksamhet
  • Ökar privatas/företags bidrag – möjliggör mer forskning/stöd till drabbade
  • Påverkar så att drabbade får bättre vård och läkare kan forska
  • Behåller varumärkets starka position trots ökad konkurrens från andra

Lösning

OTW producerar löpande ett contentpaket som inkluderar print och rörligt material för Barncancerfondens digitala kanaler. Kärnan i uppdraget är att öka kunskapen om barncancer och forskning, samt att engagera givare.
Löpande produceras tidningen Barn&Cancer som riktar sig mot anhöriga och givare, och som också finns på vårdinrättningar. Tidningen är en viktig och uppskattad kommunikationskanal. Den växande gruppen unga överlevare får en egen tidning, och för företagsgivare jobbar vi med att informera om CSR, bland annat genom tidningen Magazine of Hope.

Barncancerrapporten

En gång om året kommer Barncancer-rapporten ut, där vi berättar om senaste forskningen och träffar överlevare och deras familjer. Senaste rapporten hade temat Barncancervård i kris. En egen undersökning visade brist på specialistläkare, erfarna sjuksköterskor och vårdplatser. Svårt sjuka barn tvingades ibland till andra avdelningar/sjukhus, trots behov av specialistkunskap/trygghet.

 

Distribution

Barncancerfonden bearbetade pressen med materialet, och granskningen lyftes socialt och på sajten. Rapporten distribuerades till media, beslutsfattare, med flera, och Barncancerfonden höll seminarium om granskning och lösning med nyckelpersoner. En kort explainer-film blåste liv i studien 2 veckor senare.

Resultat

Vi mäter regelbundet alla kommunikationsinsatser och får bra resultat och spridning. 2017 års Barncancerrapport fick genomslag i ett hundratals medier, bland annat TT, Ekot, Sveriges Television, Aftonbladet, Göteborgsposten, Sydsvenska Dagbladet med flera.

Som en direkt följd av kommunikationsinsatsen kring Barncancerrapporten, skapades nya vårdplatser för barncancervård i Göteborg – en fantastisk framgång.

  • 41 000

    Visningar på Facebook-filmen "Barncancervården befinner sig i kris".

  • 7 000 000

    Räckvidd på årets Barncancerrapport.