Bris / ,

Barnets mänskliga rättigheter under ett halvt sekel

Bris ville inför sitt 50-årsjubileum ta fram kommunikation för att berätta om organisationens historia, men också historien om hur barns mänskliga rättigheter utvecklats under det gångna halvseklet. Ingen period har betytt mer för barnets rättigheter. Resultatet blev ett reportage i bokform. En berättelse som blickar bakåt och samtidigt förklarar mekanismerna bakom historiska milstolpar, men som framför allt belyser det arbete som kvarstår innan varje barns rättigheter tillgodoses, fullt ut.

Uppdrag

I september 2021 fyllde Bris 50 år och ville kommunicera något extra för att lyfta fram sin historia och allt det arbete som gjorts för att värna barns rättigheter.  Organisationen ville ha ”något som kan finnas i fysisk form på varje politikers skrivbord”. Vår idé var att göra en samling reportage som skulle beskriva inte bara Bris historia utan också hur barnets mänskliga rättigheter utvecklats i Sverige och världen under fem decennier. Vi ville också lyfta hur mycket arbete som kvarstår innan alla barn får sina rättigheter tillgodosedda.

För att skapa en produkt med lång livslängd valde vi att göra en omfattande och estetiskt tilltalande bok i coffee table-format. Formen var mer avskalad än Bris vanliga kommunikation, men stack ändå ut. Poängen var att skapa ett intressant innehåll för alla som värnar om barn, inte enbart personer med koppling till Bris.

Reportagen lyfter fram en rad nyckelpersoner. I boken intervjuas före detta statsminister Ingvar Carlsson, partikollegan Birgitta Dahl, människorättsexperten Thomas Hammarberg och H.M. Drottning Silvia med flera. Bris tidigare generaldirektörer bidrar också med sina berättelser och erfarenheter, vilka tillsammans lägger det pussel som visar att Sverige har haft en ledande roll i den globala utvecklingen av barns rättigheter.

Analys och strategi

Uppdragsgivaren ville skapa en bok som beskrev viktiga milstolpar i arbetet med barns rättigheter, och vi definierade tidigt vikten av att också låta den bli en vägvisare framåt. Genom att blicka bakåt ville vi skapa en historisk kontext som både var en inspirationskälla och språngbräda för nya framsteg.

Idag har barn rättigheter – både mänskliga rättigheter som gäller alla, men också särskilda rättigheter i egenskap av att vara barn. Nu sker ett skifte som handlar om att se till att dessa tillgodoses fullt ut. Inte minst sedan barnkonventionen blev svensk lag 2020. Allt detta behövde belysas.

I urvalet av innehåll och intervjupersoner fokuserade vi på att ta oss an frågan ur olika perspektiv och ett ”bakom kulisserna”-perspektiv för att locka till läsning. Därför blev det strategiska valet att göra en gedigen och robust bok av hög kvalitet med ett journalistiskt berättande, snarare än en klassisk rapport.

Målgruppen var bred: personer som arbetar med och för barn. Vi såg att många engagerade personer kunde nås via Bris nätverk, som samlar 6 400 personer över hela landet för kunskapsutbyte kring barnrättsfrågor. Men vi ville också nå de yttersta beslutsfattarna – politiker på nationell nivå. För att göra det, och för att öka chansen till verklig påverkan, var det viktigt att skapa en premiumprodukt, något att spara i bokhyllan. Vår vision var att boken skulle leva hos många politiker under lång tid, och därmed bli en påminnelse om vikten av att fatta beslut som är bra för barn.

Bilder ur boken Barnens rättigheter genom ett halvt sekel - Bris 50 år
Bilder ur boken Barnens rättigheter genom ett halvt sekel - Bris 50 år

”50 år har gått sedan Bris grundades och sedan dess har vi varje dag kämpat för ett bättre samhälle för barn. Detta ville vi uppmärksamma och fira, och samtidigt visa att enormt mycket arbete fortfarande kvarstår. OTW har gjort en bok som på ett jättefint sätt lyfter både Bris historia och de framgångar som skett inom barnrätten i ett globalt perspektiv, men som också sätter fokus på de stora utmaningar vi står inför idag. Den hoppas vi ska ligga på varje politikers skrivbord under lång tid framöver.”

Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare

Magnus Jägerskog, Bris
Bilder ur boken Barnens rättigheter genom ett halvt sekel - Bris 50 år
Citat ur boken Barnens rättigheter genom ett halvt sekel - Bris 50 år
Bris logotype

Resultat

Boken/reportaget gjordes med förhoppningen att påverka beslutsfattare på olika nivåer och har spridits till toppskiktet inom svensk politik. Den har personligen överlämnats av Bris till dåvarande statsminister Stefan Löfvén, som skrev om den på sin Facebooksida, samt till Ulf Kristersson, Märta Stenevi och Annie Lööf, med flera.

Boken har också nått medlemmar i Bris nätverk, som består av 6 400 personer över hela landet som arbetar med och för barn på olika sätt (såsom lärare, socialsekreterare, politiker och andra lokala beslutsfattare) samt sålts till intresserad allmänhet via bris.se. Bris har arbetat för att få ut boken till svenska bibliotek och under hösten 2021 fick alla nya medlemmar varsitt exemplar.

Boken bedöms ha lett till ökad uppmärksamhet för Bris i samband med 50-årsjubiléet, då man genom det en fick möjlighet att medverka i flera medier för att lyfta de utmaningar som Bris står inför idag, bland annat rörande barns ökande psykiska ohälsa.

Sammantaget har boken uppfyllt målen om att nå beslutsfattare och andra som arbetar med och för barn, samt bidragit till en typ av exponering som är svår att mäta i exakta ekonomiska termer.

Bilder på Drottning Silvia ur boken Barnens rättigheter genom ett halvt sekel - Bris 50 år
Bilder ur boken Barnens rättigheter genom ett halvt sekel - Bris 50 år