Unionen chefsliv

Med Chefsliv ville Unionen Chef visa att man finns där för sina medlemmar. Genom tv-serien, som innehåller handfasta och seriösa råd i svåra chefsfrågor och humor, har Unionen Chef ökat den positiva uppfattningen bland anställda från 31 till 61 procent. Samtidigt säger 21 procent av de icke anslutna cheferna, som tittat på serien, att de funderar på att bli medlemmar i Unionen Chef.

Utmaning

Konkurrensen bland fackförbunden är stenhård och för Unionen Chef uppdraget var att stärka kännedomen om fackförbundet Unionen Chef och påvisa Unionen Chefs koppling till ständigt aktuella ämnen av relevans för chefer. De ville visa att de kan chefens vardag, utmaningar och situation och är ett kompetent stöd i olika frågor, som svåra samtal med medarbetare, att det är ensamt på toppen, hur man hittar balans i livet trots ett krävande jobb och hur man förhåller sig till den snabba tekniska utvecklingen.

Lösning

Lösningen blev en webb-tv-serie som väcker känslor och lyfter syftet på ett humoristiskt sätt med hjälp av sketcher, igenkänning, intervjuer med kända chefsprofiler och råd från Unionen Chef.
Chefsliv fick totalt sex episoder, med sex kända chefer (bland annat Christer Björkman, Håkan Ericson och Frida Boisen) och på sex olika teman utifrån aktuella utmaningar man ofta tampas med som chef.  Huvudepisoderna distribuerades via Unionens webbplats och på Youtube och Facebook. Genom ett samarbete med Expressen och Dagens Industri visades även episoderna i deras kanaler. Ur varje episod redigerades många korta klipp; humorsketcher, expertråd, intervjuer, mm, och distribuerades i Unionens sociala kanaler. Köpt utrymme socialt användes för att stärka upp.

Resultat

För att utvärdera resultatet intervjuades 300 chefer i privat sektor i augusti, innan Chefsliv hade premiär, och lika många i oktober när alla avsnitt lanserats.

  • 74%

    som sett Chefsliv var positiva/mycket positiva.

  • 48%

    som sett Chefsliv har fått sitt intresse väckt som en direkt följd av innehållet.