Helhetsuppdrag

Svenska Röda Korset och OTW har samarbetat sedan 2017 då organisationen sökte en partner med strategisk och analytisk kompetens, samt med erfarenhet av att utveckla såväl papperstidningar som digital kommunikation. Arbetet inleddes med en contentstrategi, en handbok för sociala medier samt en kanalstrategi för medlemstidningen Henry. Sedan dess har samarbetet växt, och bestått av mängder av projekt inom strategi, konceptutveckling, innehållsproduktion för samtliga kanaler, kampanjer samt distribution.

Våga rädda liv

Vad gör du om ditt barn sätter i halsen och håller på att kvävas? Om du stöter på en medvetslös person? Eller om kollegan på jobbet drabbas av hjärtstopp?

Den interaktiva webbkursen Våga rädda liv! utspelar sig i ett stadslandskap. Här väljer besökaren själv mellan olika scenarion, som alla skildrar vanliga olyckor och sjukdomsfall. Varje scenario spelas upp i form av en film som visar en vardaglig, verklighetstrogen scen, där något dramatiskt plötsligt inträffar. Användaren ställs därefter inför en rad livsavgörande val samtidigt som en klocka tickar ner.

Hittills har cirka en procent av Sveriges befolkning tagit del av materialet, på webben eller under en utbildning. Den interaktiva kursen har även gjort det möjligt för Röda Korset att korta sina utbildningstillfällen från 6 till 3 timmar, vilket har lett till att fler personer kunnat gå kursen.

Våga rädda liv! belönades med ett silver i Content Marketing Awards, London i nov 2020.

Spela det livsviktiga, interaktiva spelet här: Våga rädda liv!

Det nya interaktiva spelet Våga möta tog hem guld i Content Marketing Awards i London, nov 2022, med motiveringen:

The judges really loved the Dare to Meet campaign for the Swedish Red Cross. It had a great concept and it was an innovative way to help train volunteers for difficult situations. It is a tricky concept handled thoughtfully and effectively. Great results – strong impact.

När allt inte är som vanligt

Psykosocialt stöd för människor som mår psykiskt dåligt under kriser är en viktig del av Röda Korsets arbete. Under den pågående coronapandemin gjorde Röda Korset tillsammans med OTW en digital satsning för att sprida kunskap om hur det är att må dåligt, vad man kan göra för att ta hand om sig själv och sina nära samt hur man kan förebygga psykisk ohälsa.

På en samlingssida på Röda Korsets webb samlas artiklar, expertintervjuer och animerade filmer som förklarar alla de normala känslotillstånd som kan drabba oss under en kris – till exempel oro, ångest och sorg. Syftet är att informera och lugna en orolig allmänheten, ge stöd och råd till särskilt utsatta grupper som ensamkommande och vårdpersonal samt inspirera ”icke utsatta” grupper att visa stöd och medmänsklighet.

Ta del av När allt inte är som vanligt här: contenthubb om psykisk ohälsa

Under 2020 nåddes över 1,5 miljoner svenskar av kampanjen, bland de närmare 80 000 unika besökarna var intresset för innehållet högt. Bland annat är snittiden för läsning av artiklarna hela 4,5 minuter. När allt inte är som vanligt har, efter en inledande kampanjfas, blivit en fast del av Svenska Röda Korsets webb och nytt material kommer fortsätta att komplettera det befintliga innehållet som stöd till människor i kris och till de i deras närhet.

Här finns även satsningen Hur mår du? som riktar sig till gruppen ensamkommande, se filmen här: Hur mår du? Om psykisk ohälsa bland ensamkommande barn.

Spridningen till denna målgrupp skedde bland annat genom ett nätverk av micro-influencers med olika kopplingar till ensamkommande.

”Vi har samarbetat med OTW i drygt fyra år. Under dessa år har OTW pushat oss framåt, hjälp oss när vi inte räcker till, utvecklats med oss och under denna tid blivit som en mycket lojal kollega som man inte vill jobba utan. Röda Korsets främsta mål är att samla in pengar, att stärka vårt varumärke och nå fram till de personer som behöver vår hjälp. OTW har varit med oss i att nå alla dessa mål.”

Malin Barnö, Chef Marknadsenheten på Svenska Röda Korset

Malin Barnö på Röda Korset
Kvinnor i projektet Medsyster
Hjälp! Hur funkar det?

Kampanjer

#Medsyster

Varje dag utsätts kvinnor för hot, våld och kränkningar. Särskilt svår är situationen för kvinnor drabbade av krig eller katastrof, där kvinnor löper tiofalt större risk att dö jämfört med män. Med projektet #medsyster var målet att förbättra vardagen för dessa kvinnor. I låten Queen tolkar artisterna Janice, Sabina Ddumba, AMWIN och LASH vad systerskap, medmänsklighet och handlingskraft betyder för dem.

Läs mer om projektet #Medsyster

Hjälp! Hur funkar det?

I webbserien ”Hjälp! Hur funkar det?” bjuder Röda Korset in fyra influencers – Therése Lindgren, Farzad Farzaneh, Ellen Bergström och Jonas Leksell – bakom kulisserna. I serien möter de människor som får hjälp av Röda Korset samt Röda Korsets medarbetare, och de får även själva hjälpa till.

Den omfattande digitala kampanjen innehåller många känslosamma möten som tar tittaren närmare såväl svåra samhällsproblem som Röda Korsets verksamhet. Avsnitten sågs av 1,5 miljoner på Facebook och drev 109 000 personer till Röda Korsets hemsida där mer relevant innehåll publicerades. Trots att målet för kampanjen inte var insamling, så ledde den till såväl gåvor som fler månadsgivare.

Ta del av hela kampanjen här: Hjälp! Hur funkar det?

1.5 milj

såg Hjälp!-avsnitten på Facebook

64 st

pressklipp och reportage i media för #medsyster

360 K

spelningar av #medsyster-låten på Spotify

Uppslag Röda Korset magasin
Omslag Röda Korset magasin
Uppslag Röda Korset magasin

Röda Korset Magasin

2018 fick OTW uppdraget att utveckla Röda Korsets tidning, som då hette Henry, till ett mer modernt och angeläget magasin. Målet var en fördjupande tidning som bygger kunskap kring behovet av humanitärt stöd i kris och katastrof, men som även innehåller kortfattat och lättillgängligt innehåll om Röda Korsets arbete. Lösningen blev att tematisera varje nummer, för att med berörande berättelser i kombination med siffror och statistik skapa en förståelse för helheten.

Och förändringarna av tidningen har fallit väl ut bland Röda Korsets medlemmar och månadsgivare, visar senaste läsarundersökningen.

Några siffror: Efter att ha läst magasinet anser 75 procent att deras kunskap om Röda Korset har ökat, och lika många anser att deras kunskap om det humanitära behovet har ökat.

Cirka 60 procent anger att deras vilja att vara medlem eller månadsgivare i Röda Korset ökat, och drygt 60 procent anger att det blivit tydligare för dem hur insamlade pengar används och gör nytta. Ungefär lika många säger att deras vilja att skänka pengar till Röda Korset ökat.

Temareportage

När krisen kommer

En av Röda Korsets många roller är att vara del av Sveriges krisberedskap, för att täcka upp och stötta där samhället inte räcker till. För att lyfta och tydliggöra denna viktiga roll tog redaktionen fram temareportaget ”När krisen kommer” till Röda Korset Magasin 2:2019.

Uppdraget var att lyfta Röda Korset som en viktig aktör i Sveriges krisberedskap, men även i världen, samt att sprida kunskap om vad man själv kan göra för att stärka sin individuella beredskap. Redaktionen tog där avstamp i en undersökning om svenskarnas krisberedskap (Novus/ Röda Korset 2018) som visade att flertalet svenskar har låg eller mycket låg krisberedskap. Därför valde man att lyfta fram starka exempel för att illustrera vikten av beredskap, som mamman som räddade livet på sin son efter att ha gått en första hjälpen-kurs. För att ytterligare stärka läsarnas egen beredskap ger mittuppslaget ”måste ha-information” i händelse av kris.

I samband med utgivningen genomfördes en insamlingskampanj där uttag från tidningen användes i sociala medier och på webben. Parallellt gjorde vi även en interaktiv första hjälpen-film. Reportaget utsågs till Årets reportage i Swedish Content Awards 2020. 

Skuggsamhället

I temat ”Skuggsamhället” ville Röda Korset och OTW ge en röst till de som sällan hörs, de människor som lever utanför det vanliga samhället. Tillsammans med Röda Korsets Anna Lithander följde fotograf Åke Ericson Muhammad och hans son Hossad, båda flyktingar från Jordanien, som bodde under en motorvägsbro. Målet var att ge en bild av hur livet och vardagen som papperslös i Stockholm ser ut – i ett parallellt skuggsamhälle som sällan syns men finns mitt ibland oss, i vårt vanliga samhälle. Reportaget belönades med Årets bild i Swedish Content Awards 2019.

75 %

anser att deras kunskap om Röda Korset ökat efter att ha läst magasinet

60 %

har fått ökad vilja att bli månadsgivare eller medlem

60 %

har fått ökad vilja att ge bidrag