Visit Sweden / , ,

Kartläggning av internationella researrangörer

Under pandemin förändrades den globala resemarknaden i grunden. För att förstå utvecklingen och de nya spelreglerna önskade Visit Sweden uppdatera kunskapen om det omfattande internationella researrangörsledet. Arbetet presenterades i två rapporter.

Utmaning

Under pandemin förändrades den globala resemarknaden i grunden. För att förstå utvecklingen och de nya spelreglerna önskade Visit Sweden uppdatera kunskapen om det omfattande internationella researrangörsledet*.

Organisationen sitter på stora mängder insikter om turism resenäring i stort, men här upplevde man att det fanns ett gap. För att bättre kunna stötta den svenska besöksnäringen behövdes aktuell och fördjupande kunskap om trender och beteenden på den internationella marknaden**. Vad behöver researrangörer i Tyskland, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Schweiz, USA och Nederländerna för att kunna sälja in Sverige som ett attraktivt turistland?

Uppdrag

Uppgiften blev att via en omfattande omvärlds- och trendanalys skapa kommunikation i form av rapporter, artiklar och webinarier. Kartläggning behövde bli ett återkommande insiktsarbete, vilket från start ställde höga krav på möjlighet till uppföljning och jämförelse.

Arbetet delades upp i två delar varav den första kartlade behov och drivkrafter hos det internationella researrangörsledet i stort. Hur fungerar detta komplex i praktiken? Och hur kan den svenska besöksnäringen nyttja det för att förbättra sin verksamhet?

Den andra delen fokuserade på trender inom turism och hållbarhet. Ett område som spelar en allt större roll för branschen och där Sverige redan har ett gott rykte – och stor potential. Men hur marknadsför vi landet bäst internationellt för att ta den tätposition som krävs för att vara konkurrenskraftiga i framtiden?

Visit Sweden rapport om det internationella reseledet
Visit Sweden rapport om det internationella reseledet
Visit Sweden rapport om det internationella reseledet

Målgrupp

Insatserna riktade sig till alla de inom den svenska besöksnäringen som kunde tänka sig utveckla sin affär via samverkan med internationella aktörer. De berör därmed allt från en hotellkedja och en skidort till museibesök och kajakuthyrning.

Kartläggningen skulle ge en ökad insikt om researrangörsledets avgörande roll i arbetet. Syftet var att via inspirerande och konkret kommunikation visa hur det går att utveckla sin verksamhet. Både rapport och artiklar behövde därför anpassas till målgruppens situation och vardag – med ett tydligt fokus på nytta och behovet hos morgondagens besökare.

Lösning

För att få en stabil grund till trendanalys och rapportering inleddes projektet med inläsning av befintligt material och intervjuer med experter hos Visit Sweden. Då det visade sig att det förväntade gapet i frågan stämde blev nästa steg att formulera rätt frågeställningar.

Efter arbetet med research genomfördes djupintervjuer med experter och sakkunniga inom researrangörsledet i USA, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Schweiz och Frankrike, sammanlagt 28 respondenter.

Kartläggningen omfattade trender inom marknadsföring och res-och köpbeteenden. Även upplevelsen av Sverige som destination och den framtida potentialen var viktig att få med. Hur stärka Sveriges position i den stenhårda konkurrensen? OTW genomförde intervjuer, analyserade informationen och producerade allt material. En referensgrupp hos Visit Sweden granskade kontinuerligt arbetet.

Person som vandrar i Abisko nationalpark
Visit Sweden rapport om det internationella reseledet
Visit Sweden rapport om det internationella reseledet
Visit Sweden rapport om det internationella reseledet
Visit Sweden rapport om det internationella reseledet
Visit Sweden rapport om det internationella reseledet