Live Life

Hälsokostkedjan Lifes kundklubbstidning Live Life är, med en upplaga på över 370 000 exemplar, en av Sveriges största kundklubbstidningar. Genom den når hälsokostkedjan ut till en hängiven och köpstark läsekrets.

Utmaning

Lifes värdegrund är ”bättre balans mellan kost, motion och vila”, det är också vad de vill förmedla genom sina redaktionella produkter.
Målet med tidningen är att bygga en trovärdig kanal som når direkt till kunden, men som på sikt även ska leda till ökad försäljning av enskilda produkter.

Lösning

Både OTW och Life tror starkt på print, och jobbar därför med kundklubbstidningen som utgångspunkt för annat content som tas fram. Live Life är så att säga hjärtat i kommunikationen. Ur tidningens innehåll plockas sedan vissa delar ut för att publiceras på webben, eller anpassas till sociala medier.

Print är en utmärkt plattform för att djupdyka i olika hälsotrender, att vända och vrida på perspektiven för att ge läsaren en så allsidig information som möjligt.
Utöver ett större temareportage i varje nummer så varvas tidningen med recept, inspirerande personporträtt och produktannonser.

Resultat

I den senaste läsarundersökningen från Skop får Live Life väldigt fina resultat. 90% känner till tidningen och 75% av de som får tidningen uppger att de brukar läsa alla fyra nummer.

Hela 99% upplever att tidningen är mycket eller ganska intressant och 97% upplever att innehållet i tidningen är trovärdigt.

 • 90%

  Känner till tidningen.

 • 75%

  Av de som får tidningen läser alla fyra nummer.

 • 99%

  Av läsarna upplever att tidningen är mycket eller ganska intressant.

 • 85%

  Av läsarna har någon gång köpt en produkt efter att först ha läst om den i tidningen.