Min hud ska inte stoppa mig

ACO önskade ett kommunikationskoncept för att lyfta hudbesvär och hur det kan påverka ens självkänsla. I samarbete med OTW lanserades initiativet Min hud ska inte stoppa mig.

Utmaning

ACO har under årens lopp hjälpt sina konsumenter att lindra olika typer av symptom som kommer med hudbesvär. Överallt i samhället möts vi av bilder på hur vi borde se ut. Där ingår en perfekt hy – utan fläckar, prickar eller feta partier. Men verkligheten ser annorlunda ut och många lever med olika typer av hudbesvär som kan göra ont, skava, svida och klia. Hudbesvär går ofta hand i hand med en försämrad självkänsla. ACO ville visa på att man inte ska låta sig begränsas av sina hudbesvär.

Lösning

För att stärka ACOs position som den marknadsledande experten inom hudvård på apotek tog OTW fram det övergripande konceptet ”Min hud ska inte stoppa mig”. Tillsammans med sex utvalda förebilder med olika typer av hudbesvär öppnade vi upp för dialog kring hudbesvär och självkänsla. Syftet var att tydliggöra att man inte är ensam och att vår hud inte ska stoppa oss. Det skapades även en plattform där man kunde läsa och lära sig mer kring olika typer av hudbesvär.

ACO Min hud
ACO Min hud
ACO Min hud
ACO Min hud
ACO Min hud
ACO Min hud

Resultat

Kampanjen gick hösten 2019 på Facebook, Instagram och YouTube, samt genom samarbeten med omsorgsfullt valda influencers som anammande konceptet för att berätta sina egna historier. Som komplement pågick även ett podcastsamarbete under en länge tid för att nå ut ytterligare med budskapet. Kampanjen uppnådde fina resultat och det ärliga och personliga innehållet mottogs väl och skapade engagemang hos målgruppen.

3.2 M

Videovisningar på Youtube, Facebook & Instagram

9.9 M

Exponeringar

2.8 M

Räckvidd på Facebook och Instagram