Öresundskraft / , ,

Spara el

Hur kan du få en lägre elräkning i tider av höga elpriser? För många handlar det främst om att minska antalet förbrukade kilowattimmar i hemmet. Målet med Öresundskrafts kampanj ”Spara el” var att öka kunskapen om ett aktuellt och viktigt ämne som kan uppfattas som krångligt.

Utmaning 

Syftet med kommunikationen var att utbilda personer i målgruppen om vad de själva kan göra för att använda energi på ett smartare och mer effektivt sätt. Dessutom skulle Öresundskraft visa att de förstår människors oro för de stigande elpriserna. 

Utmaningen var att skapa relevant och allmännyttigt innehåll med stor spridning på kort tid. Från uppstart till att vi drog igång annonseringen gick det bara drygt en vecka. Vi behövde därför nå en bred målgrupp på kort tid med budskapet att det går att spara el med ganska små insatser. Hur skulle vi lyckas med det? 

För mig har OTW varit en extremt viktig och drivande partner inom det strategiska tänket så väl som de har visat på kreativitet i utformningen av budskap

– Daniel Nüüd, Communication Business Partner, Öresundskraft 

 

Lösning 

Vi tog fram en contentkampanj i två delar, som riktade sig till privatpersoner i nordvästra Skåne. Kampanjen skulle ge konkreta tips på hur man kan sänka sin elförbrukning. Eftersom elpriset är ett känsligt ämne var vi vaksamma på att inte skapa innehåll som kunde upplevas förminskande eller förlöjligande. Vi valde att gå åt ett utbildande och realistiskt håll. 

Vi samarbetade med Öresundskrafts kundcenter, som bidrog med kundernas vanligaste frågeställningar och sina insikter om ämnet. För att få så många som möjligt intresserade valde vi att ta fram två artiklar med olika vinklar. Vi lät sakkunniga hos Öresundskraft faktagranska innehållet och vi var noggranna med vilka ordval vi använde, eftersom frågan var laddad hos målgruppen. 

För att nå ut så brett som möjligt valde vi att annonsera i många olika kanaler. Öresundskraft spred även innehållet organiskt i sina flöden. 

Elspartips
Detta blev en faktabaserad artikel och två korta informationsfilmer med tips på hur man beräknar och sänker sin elförbrukning för att få lägre kostnader. 

Case
Många lockas mer av real life stories. Därför intervjuade vi André och hans familj, som sänkt sin elförbrukning rejält. I en artikel och en kortfilm bjöd André på smarta energispartips. 

 

Resultat 

Kampanjen rullades ut i mitten av september 2022 och avslutades i slutet av oktober. Tajmingen var perfekt eftersom alla pratade om energiläget och elpriserna. I samtliga kanaler var det märkbart att ämnet berörde målgruppen – många interagerade med materialet redan från start. 

I sociala medier var det annonsen med caset som skapade störst engagemang. Expressen plockade även upp storyn om André och skrev en artikel om familjens energisparande. 

Tillsammans med andra faktorer har kampanjen med största sannolikhet haft konkret effekt. Öresundskrafts privatkunder i Helsingborg, Ängelholm och Bjuv har minskat sin sammanlagda elanvändning med 80 miljoner kilowattimmar under 2022 jämfört med 2021.

Här är några andra exempel: 

Native-annonsering, HD.se
Rekord, sa Bonniers! Första veckan läste 16 000 personer materialet, mot estimerat 3 500 st. Spenderad tid på annons och CTR var också långt över förväntan. 

YouTube
Även här gick annonseringen bättre än beräknat, med över 700 000 exponeringar och en cost-per-view på 0,45 kr.  

TikTok
Annonsen gav över 730 000 exponeringar, 2 312 länkklick och en kostnad per videovisning på endast 0,027 kr. Fler än 600 000 personer såg hela eller nästan hela klippet, vilket tyder på att vi hittat rätt i såväl timing som utformning av material.