Parks & Resorts Årsberättelse

Att avlägga en redogörelse för det gångna året hör de flesta företag till, men övervikt av siffror och rapporter tenderar att göra redovisningen till ett sömnpiller för den oinvigde. Frågan är, måste en årsberättelse verkligen vara tråkig?

Utmaning

Företaget Parks and Resorts, som bland annat driver Gröna Lund, Skara Sommarland och Kolmårdens djurpark, kom till oss med en önskan att ta fram en årsberättelse. Utöver de traditionella delarna av en sådan, ville de mer ingående förmedla vad som händer inom koncernen, vad koncernen är och vart den är på väg.

Målgruppen är i huvudsak politiker och beslutsfattare på riks- och kommunalnivå, medier och opinionsbildare, men ska även tilltala besökare med intresse för koncernens verksamhet.

Internt är årsberättelsen också en viktig kanal för att skapa stolthet bland medarbetarna.

Lösning

Stolthet och förståelse skapas genom att förmedla känslor, och bra design bidrar till att väcka känslor. Därför är utformningen av årsberättelsen en viktig del för att nå fram till målgruppen.

En aktör som säljer upplevelser har höga krav på sig i berättelsen om sin verksamhet. Innehållet ska vara en upplevelse i sig. Brödtext blandas med infografik och verksamhetsnära bilder. Statistik lyfts ut och presenteras som kortfakta med hjälp av illustrationer – allt för att tillgängliggöra informationen för läsaren.

För omslagsbilden tar vi till vara på Parks and Resorts tradition av att jobba med styrelsebilder som sticker ut. För 2015 års redogörelse gjordes en pastisch på det klassiska fotografiet ”Lunch atop a skyscraper”, men istället för en skyskrapa i storstadsmiljö så syns i bakgrunden Kolmårdens besöksattraktion Wildfire.
Omslagsbildens liggande format sätter också formatet för själva årsberättelsen.

– Både hållbarhetsrapporten och årsberättelsen är oerhört viktiga för oss eftersom det är ett av fåtal tillfällen då vi berättar samlat om vår verksamhet. Därför har vi lagt mycket kraft på att de ska spegla oss och den stora spännvidd som kännetecknar Parks and Resorts: kombinationen seriös aktör i upplevelsebranschen, företrädare för besöksnäringen, stor ungdomsarbetsgivare och ett företag med betydande forskning och bevarandearbete med det glada, glättiga och den vardagsflykt som ett besök i våra parker innebär, säger Camilla Cederquist, Ansvarig interninformation och kommunikatör på Parks & Resorts.

Årsberättelsen publicerades på koncernens webbplats och användes som underlag i möten med politiker och andra opinionsbildare.

Både hållbarhetsrapporten och årsberättelsen är oerhört viktiga för oss eftersom det är ett av fåtal tillfällen då vi berättar samlat om vår verksamhet.

Camilla Cederquist, ansvarig interninformation och kommunikatör