Parks & Resorts Hållbarhetsrapport

Parks and Resorts arbetar för att ge sina besökare en upplevelse utöver det vanliga – något som även ska synas i deras hållbarhetskommunikation.
Att skapa hållbara parker och nöjesfält innebär att värna om människorna (gäster och medarbetare), djuren (både de som finns i djurparkerna, men även utrotningshotade arter) och miljön (idag och imorgon).

Utmaning

För att kommunicera det omfattande hållbarhetsarbete som pågår i koncernen kom Parks and Resorts till OTW med en önskan att ta fram ett fungerande koncept och tonalitet för hållbarhetskommunikationen, och hitta en kanal där de skulle kunna nå ut till hela sin målgrupp (både medarbetare och besökare, unga som gamla).
Ett ytterligare önskemål var att kommunikationen skulle knyta an till den upplevelsebaserade verksamheten på ett sätt som traditionell hållbarhetsredovisning inte gör.

Lösning

En printprodukt i mindre format togs fram. Produkten skulle vara lätt att ta med sig och dela med andra. Den byggde genomgående på illustrationer och infografik där siffrorna talar hållbarhet och illustrationerna återspeglar det lekfulla och upplevelsebaserade i verksamheten, såsom berg- och dalbanor, pariserhjul och pommes frites. Sidor med brödtext varvades med infografiska element för att tillgängliggöra statistik och hårda fakta utan att tappa den del av målgruppen som skulle ha svårt att ta till sig längre texter.

 

Utformning

Genomgående användes glada färger, vilket bidrog med en lekfullhet till produkten.

De sista sidorna av rapporten består av ett slags ”visste-du-att”-moment där olika siffror presenteras tillsammans med illustrationer. Denna typ av innehåll lämpar sig även väl för sociala medier och webb, vilket bäddar för att innehållet kan få en utökad livslängd.

– Vi ville göra en form med en röd tråd som löper genom hela produkten. Den skulle präglas av glädje, positivitet och en hållbar framtid. I ett tidigt skede kom vi fram till att grafik och infografik, kopplat till Parks and Resorts verksamhet, vore ett passande sätt att översätta siffror och fakta till något lättillgängligt, spännande och roligt, säger Fredrik Öhlander, formgivare på OTW.

Hållbarhetsrapporten delades ut bland besökare och medarbetare, samt publicerades i PDF-format på Parks and Resorts webbplats.

Grafik kopplat till verksamheten, var ett passande sätt att översätta siffror och fakta till något lättillgängligt, spännande och roligt.

Fredrik Öhlander, Formgivare på OTW