Steg för Livet

Var sjätte timme tar en person livet av sig i Sverige. Pro bono skapade vi på OTW kampanjen Steg för Livet på uppdrag av Suicidprevention i Väst och Västra Götalandsregionen. Målet var att uppmärksamma statistiken och få Sverige att öppna ögonen.

Utmaning

Filmen och hela kampanjen syftade till att uppmärksamma självmordsstatistiken i Sverige samt visa att man med hjälp av omtanke – och några vägledande steg – kan rädda en människa från att ta sitt liv. Svårigheten med projektet låg i att skapa ett ärlig och rak kampanj som skildrar människor med självmordstankar, utan att på något sätt frångå de restriktioner som finns kring ämnet och dess kommunikation. Det är många i Sverige som inte känner till att det är fler som dör i suicid än som dör i trafiken. Självmord är ett tabubelagt ämne och vårt mål med Steg för Livet var att skapa debatt och få Sverige att agera.

Lösning

För att nå ut till så många som möjligt med vårt budskap satsade vi på flera kanaler och olika versioneringar; en huvudfilm för spridning på Facebook, Youtube och kampanjsidan, en kortare teaser till instagram samt en explainer som enkelt förklarade de fyra stegen.

I samband med kampanjen producerade vi också ett unikt soundtrack (låten Alive) framförd av popduon Falcor med en tillhörande musikvideo. I och med att budgeten var obefintlig fick vi förlita oss på organisk spridning och word of mouth – något som visade sig fungera väldigt bra.

Resultat

Sedan lanseringen av Steg för livet har 383 000 personer sett filmen på Facebook. Filmen har genererat 42 000 klick och filmen har fått över 10 000 kommentarer. Totalt sett så har filmen setts över 1 miljon gånger på Facebook och kampanjen har nått över en halv miljon människor.

Under kampanjperioden fick Steg för Livet förtjänad media i både TV, radio och press (både på lokal och riksnivå). Efter kampanjen har Suicidprevention i Väst fått in betydligt fler förfrågningar kring utbildningar och föreläsningar, både från personal på skolor, inom sjukvård och socialtjänst samt från privata företag. Steg för Livet har även lett till att fler privatpersoner än tidigare velat engagera sig ideellt som psykiska livräddare i Västra Götalandsregionen. Steg för Livet är beviset på att man med små medel kan skapa stor organisk spridning, så länge innehållet engagerar.

  • 1 000 000

    Visningar av videon på Facebook.

  • 42 000

    Klick genererade av filmen.

  • 10 000

    Kommentarer på Facebook.