Göteborgs Stad / , ,

Ungdomsfullmäktige

För att öka möjligheterna för barn och unga att påverka beslut som rör stadens utveckling inrättade Göteborgs Stad 2004 Ungdomsfullmäktige. De senaste åren har intresset gått ner både i antal kandidater och röstande. Göteborgs Stad ville få hjälp att stoppa trenden. Med ny kommunikationsstrategi och rätt kommunikationsinsatser blev valet 2019 en framgång. Och en bra grund framåt!

Annonstavlor för Ungdomsfullmäktige
Annonstavlor för Ungdomsfullmäktige

Utmaning

Syftet med kampanjen var att ta fram ett kommunikationskoncept för att få en enhetlig kommunikation som stöd i stadens demokratiarbete, framför allt gentemot unga, både idag och när de blir vuxna. Insatserna gällde inför valet till Ungdomsfullmäktige 2019, men skulle även fungera på längre sikt. Kampanjen skulle öka intresset hos 12 till 17-åringar för stadens Ungdomsfullmäktige, en ambitiös satsning som tyvärr haft ett minskande deltagande sedan start. Målet var tydligt: att vända de tidigare årens negativa trend i deltagande och därmed lägga en grund för en framtida ökning.

Lösning

Efter omfattande bakgrundsarbete skapade vi en kommunikationsstrategi och säkerställde att den bottnade i vad ungdomarna ansåg vara viktigt. För målgruppen valdes film som huvudspår. Personliga möten var en annan viktig kanal och en informationsflyer togs fram.

Vi tog även fram en sociala medier-strategi med elever, föräldrar och lärare som huvudmålgrupper, samt höll i mediaköp och kurering. Kanalerna var Facebook och Instagram, med fokus på Instagram för ungdomarna.

Efter valet 2019 var 80% av ledamöterna nya. För att hjälpa dem att snabbt komma in i uppdraget togs ”Handbok för folkligt valda” fram, inspirerad av skolkalendrar och Mina vänner-böcker.

Informationsflyer för Ungdomsfullmäktige
Informationsflyer för Ungdomsfullmäktige
Informationsflyer för Ungdomsfullmäktige

Resultat

Kampanjen uppfyllde det viktigaste målet; att bryta den negativa trenden i röstdeltagande. Andelen röstande 2019 var ca 22% vilket är samma nivå som 2018. För första gången på 4 år minskade inte röstdeltagandet.

22 %

Andel röstande 2019