Vårt Göteborg

Göteborgs Stad arbetar frekvent med egna nyhetskanaler under samlingsnamnet Vårt Göteborg. Som en del av detta arbete ges ett gratismagasin med samma namn ut fyra gånger om året. I början av 2016 tog OTW över produktionen av magasinet.

Utmaning / Uppdrag

Tidningen är en viktig kanal för att redovisa och förklara de beslut som kommunen tar. Den ska ge boende och besökare bättre kännedom om vad som sker i staden, och framförallt varför det sker.

Tidningen delas ut till alla stadens hushåll, vilket innebär att varenda göteborgare är dess primära målgrupp. Sekundärt riktar sig tidningen till personer bosatta utanför staden, men med ett intresse för vad som händer i Göteborg.

Lösning

Lösningen är content marketing som tar journalistik på allvar. I en tidning som betalas av skattebetalarna måste alla röster få höras. Därför är en viktig del att även visa upp motståndet till vissa beslut som fattas av kommunen. Magasinet ska spegla hela staden och låta medborgarna komma till tals. Dessutom behöver den vara lättläst och snygg.

Resultat

En läsvärdesundersökning utförd av Markör i slutet av 2016 visar att 57 % har uppmärksammat att magasinet finns (mot tidigare 42%) och att 7 av 10 göteborgare är positiva till att det kommer ut ett samhällsmagasin i pappersformat. En lika stor andel tycker att magasinet innehåller en bra mix av korta och långa texter.

  • 57%

    Har uppmärksammat att magasinet finns.

  • 7 av 10

    Tycker att magasinet innehåller en bra mix av korta och långa texter.