Scen & Film /

Varumärkesarbete och visuell identitet

Teaterförbundet grundades 1894 och är ett av Sveriges äldsta fackförbund. 2020 inledde man en resa för att fortsätta vara slagkraftiga och samtidigt visa på den bredd som nu fanns i förbundet. OTWs uppdrag blev att utröna om namnet fortfarande var rätt. Samtidigt såg både varumärket och visuell identitet över.

Utmaning

Att byta namn på ett starkt och traditionsrikt fackförbund kräver tid för analys och dialog med många parter. Arbetet skedde därför i samverkan med medlemmar, förbundsstyrelse, kansli, yrkesavdelningar och lokalavdelningar. Allt för att få en genomarbetad nulägesanalys och en tydlig idé bakom syfte och mål med förändringen. Det var också viktigt att de olika delarna (namnbyte, varumärkesplattform och ny visuell identitet) hängde samman och inte ledde till separata projekt.

Lösning

Som grund för arbetet skapades en process som betonade engagemang, öppenhet och deltagande. Det blev många möten, avstämningar och workshops. Kreativitet och kunskapsutbyte stod i centrum.

Steg ett inleddes med en inventering bestående av djupintervjuer och omvärldsanalys. Efter möten och workshops sattes namnförslagen i en grundlig konsekvensanalys. Kvar stod Scen & Film.  Varumärkesanaslysen ledde sedan till en ny varumärkesplattform. Till slut togs namnet Scen & Film ut i ett förslag till visuell identitet, baserat på den nya varumärkesplattformen. Även här var samverkan och ett tätt samarbete med nyckelpersoner och medlemmar ett viktigt inslag.

”Vårt nya namn beskriver på ett bättre sätt vilka vi är och vad vi gör. Vi organiserar över 130 yrken inom scen och film; upphovspersoner, utövare, tekniker och administratörer. Bytet gör vi för att bättre spegla vilka vi är, vad vi gör idag, och för att vara tydligare för dem som vi ännu inte har som medlemmar.”

Simon Norrthon, ordförande i Fackförbundet Scen & Film

Scen Film Simon

Resultat

  • Namnet Fackförbundet Scen & Film togs enhälligt på Förbundsmötet.
  • En förankrad varumärkesplattform.
  • En ny logotype och visuell identitet.

Scen & Film är ett fackförbund inom scen- och filmbranschen. Medlemmarna är yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Förbundet organiserar både löntagare och egenföretagare.