Volvo Group / ,

What Volvo is to me

År 2030 ska 35% av Volvokoncernens anställda vara kvinnor – en tuff utmaning i den mansdominerade fordonsindustrin. För att locka fler kvinnor att söka sig till Volvo, i synnerhet till yrken inom teknik, skapades en film av och med kvinnor.

Att filmteamet – från analys och idégenerering ända fram till klipp och grade – har varit kvinnligt har varit avgörande, är vi övertygade om, för filmens unika uttryck och tilltal. Filmen kommer att användas lång tid framöver och bidra till att positionera Volvokoncernen som en arbetsplats där alla – oavsett kön – är välkomna.
Karin Andersson, OTW projektledare