Vi hjälper dig att sluta gissa

När kraven på effekt och affärsnytta ökar går det inte att separera kreativitet från analys och distribution.

Berättelsen står sig starkare än någonsin, men den hårda sanningen är att den behöver mer och mer omvårdnad för att nå fram. Vår lösning är att införa insikt och data i idéstadiet och därefter ta fram ett innehåll som stöttar önskade effekter.

Hos OTW sitter kreatörer, analytiker och producenter vid samma bord. Med den utgångspunkten kan vi sköta och optimera distribution – och samtidigt göra smarta köp i sociala kanaler. För oss är performance inget annat än content marketing i aktion. Timme för timme. Dag för dag. Månad för månad.

Always on på riktigt

Marknadsför du inte din fest finns det en risk att ingen dyker upp. Och idag ska din inbjudan vara en genomtänkt mix av köpta, förtjänade och egna insatser. I alla delar har storyn huvudrollen. System och automatisering är centrala komponenter, men har en biroll när det handlar om att få publiken att stanna kvar och engagera sig.

Stommen i performance är att använda våra insikter för att över tid djupare förstå din publik. Vad de behöver. Vad de har för drivkrafter. Vad de har för digitala beteenden. Och det gör man bäst genom att leva nära innehållet – genom att följa det från idé och produktion till publicering, uppdatering och optimering. Målet är ett ökat kommunikationskapital och är en närvaro som är always on.

Performance – grundstenar

Strategiskt perspektiv

Gör att vi förstår både del och helhet i din kommunikation. Ett sätt att agera som inte utgår från kampanjtänkande och kortsiktiga insatser, utan värderar närvaro, datainsamling och långsiktig utveckling.

Strukturerad metod

Gör att dina insatser håller ihop, går att mäta och ger önskad effekt: från idé till produktion, från publicering till distribution och optimering.

Redaktionellt arbetssätt

Tar med organisation, kompetens och verktyg från början. En process där publicering utgår från insikt och data, och där kreativitet och analys hänger samman.

Lärandeprocess

Gör att vi utnyttjar strömmen av feed-back av behov och beteenden. Genom att samla och vårda din data ser vi vilket innehåll som fungerar och inte fungerar, och kan successivt förbättra våra insatser.