Under workshopen lär ni er:

  • Vikten av en contentstrategi. Så kopplar du insatserna till din affär och ditt varumärke.
  • Förstå vilka mål som är relevanta, och att skilja de långsiktiga målen från de kortsiktiga. Vad som kännetecknar en god KPI. En övergripande modell för att mäta och optimera ditt innehåll.
  • Utgå från din målgrupp. Så kopplar vi olika typer av innehåll till en aktiverings-  eller kundresa. Vilka typer av personas kan vara aktuella att använda?
  • Hitta ditt innehåll genom att söka på oväntade ställen.
  • Grunden i det redaktionella arbetssättet; riktlinjer, policys och verktyg för planering och publicering.
  • Välja en effektiv form av distribution.
benke-carlsson-600x600-01

Kursledare – Benke Carlsson

Benke är strategichef och har länge jobbat med varumärkesfrågor för företag och organisationer. Han har en bakgrund som journalist, curator, bildredaktör, bildbyråchef och utbildare vid RMI Berghs, Poppius och Sveriges kommunikatörer.

Målgrupp

Marknads- och kommunikationsavdelningar som vill få koll och bli ännu bättre på content marketing.

 

Metod

Workshopen består av både teori och praktik. Vi tar tillsammans fram mätbara mål för utbildningen och arbetar med material från er verksamhet. Innehåll och övningar anpassas efter målbilden och deltagarnas behov och kompetens. Efter kursen stämmer vi av om målen uppnåddes och OTW ger rekommendationer i form av en handlingsplan som beskriver önskat läge, nuläge och förslag på aktiviteter.

  • Ja, jag är intresserad!

    Låter utbildningen intressant? Vad roligt! Då är nästa steg att kontakta oss för att se hur denna utbildning kan anpassas efter just era behov.