Under workshopen lär ni er:

  • Se den stora bilden. Konsten att se helheten och inte fastna i organisation, detaljer eller hur ni arbetat tidigare.
  • Förstå vikten av rätt val av strategi. Vilken typ av varumärkesplattform är mest relevant, och vilka delar bör ingå? Vilka är de olika delarnas funktion och koppling till varandra?
  • Ta tag i de knepiga frågorna. Den jobbiga målbilden. Den tuffa mätningen. Målgruppens svårtolkade drivkrafter och beteenden.
  • Grunderna i varumärkesdrivande kommunikation. Exempel på vad som krävs för att nå fram med insatser på både kort och lång sikt.
  • Skapa ett aktivt arbetssätt. Konsten att införa ett lärande arbete där organisationen liknas vid ett mediehus, och där vi river samtliga kommunikativa stuprör. Där målet är ett ökat kommunikations- och kunskapskapital.
  • Formulera en vägkarta. En modell för att ta det integrerade och proaktiva varumärkesarbetet vidare. Vilka är delarna? Vilka är framgångskriterierna? Hur undviker vi de vanligaste fallgroparna?
magnus-tengzelius-600x600-01

Kursledare – Magnus Tengzelius

Magnus är strateg på OTW och har jobbat med varumärkes- och kommunikationsstrategi sedan 2003 åt kunder som Life, Polarbröd, IKEA och iZettle.

Målgrupp

Marknads- och kommunikationsavdelningar som vill ha användbara verktyg för koppla alla dina kommunikationsinsatser, små som stora, till varumärket genom contentstrategi och contentproduktion.

Metod

Workshopen består av både teori och praktik. Vi tar tillsammans fram mätbara mål för arbetet och arbetar med material från er verksamhet. Innehåll och övningar anpassas efter målbilden och gruppens behov och kompetens. Efter kursen stämmer vi av om målen uppnåddes och OTW ger rekommendationer i form av en handlingsplan: ”Vägkarta för XX.”

  • Ja, jag är intresserad!

    Låter utbildningen intressant? Vad roligt! Då är nästa steg att kontakta oss för att se hur denna utbildning kan anpassas efter just era behov.