– Vi behöver belysa fördelarna med att starta Grannsamverkan med sina grannar, säger Lina Nilsson, ordförande i Grannsamverkan nationella gruppen. Förutom att det är effektivt så vill visa att det kan vara kul att engagera sig, vare sig man bor i hus eller lägenhet, eller beroende på hur gammal man är.

Enligt undersökningar ser man en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 procent i grannsamverkansområden jämfört med 8 procent i så kallade i kontrollområden. Kampanjen är framtagen tillsammans med OTW och konceptet utgår från årsmötet där representanter för Sveriges tjuvar, bedragare och skurkar vädrar farorna med att boende organiserar sig för att minska vardagsbrott.

– Det var väldigt roligt att fantisera kring hur skraja tjuvar och banditer blir av att grannar har uppsikt i området, klipper sina häckar och arrangerar trädgårdsdagar, säger David Bexelius, OTW. Det finns många positiva saker vi tillsammans kan göra för att direkt öka tryggheten i ett område. Det är just det skurkarna är som mest rädda för.

– OTW:s idé att skildra historien utifrån tjuvarnas sida och föra in mer drama och humor i kommunikationen är nya grepp för oss, säger Lina Nilsson. Men det känns väldigt spännande och vi hoppas det gör att vi når många fler i våra målgrupper.

Längst ner kan du se filmen från årsmötet hos Sveriges  tjuvar, bedragare och skurkar, STBS,  där deltagarna vädrar farorna med att boende organiserar sig för att minska vardagsbrott.

Arbetsgrupp OTW

  • Kundansvarig: Filip Sandén
  • Konceptidé och regi: David Bexelius
  • Projektledare: Martina Håkansson
  • DOP: Pär Eliasson
  • Redigering: Katja Norsebäck

Grannsamverkans syfte är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området, samt att sprida kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Bakom insatserna står Samverkan mot brott, en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen.

Här kan du läsa om hur du startar Grannsamverkan i ditt område.