Uppdrag tillsammans med Volvo Group, Svenska Röda Korset, Hallands län, Svenskt Friluftsliv, Lidl, Samverkan mot brott och Lärarnas Riksförbund tillhör de nominerade bidragen.

– Så många nomineringar på högsta europeiska nivå är så klart fantastiskt glädjande, helt otroligt! säger Rasmus Winther, VD på OTW. Inte minst som de fördelas mellan våra kontor och premierar såväl kreativ höjd, fantastiska produktioner som hela team och enskilda superstjärnor.

International Content Marketing Awards belönar varje år de allra bästa content marketing insatserna, kampanjerna, strategierna, teamen och individerna. 2022 kom det in fler bidrag från fler länder än någonsin tidigare.

Två av våra content-team är nominerade i kategorin Best Content Team: redaktionen för Skolvärlden som vi producerar för Lärarnas Riksförbund och teamet som jobbar med Lidls kommunikation.

David Bexelius

David Bexelius, Utvecklingsansvarig och Producent på OTW, är nominerad till Content Person of the Year. David är en stark kreativ kraft och ligger bakom många av OTW:s uppdrag.

OTW:s nominerade bidrag

Best Purpose-Led
Dare to grow (Våga växa) för Hallands län

Best Specialist och Best Content Campaign
The air is free (Luften är fri) för Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket.
Läs mer om Luften är fri här

Best Membership
Dare to meet (Våga möta) för Röda Korset
Läs mer om Våga möta här

Best Membership
The thieves’ meeting (Tjuvmötet) för Samverkan mot brott
Läs mer om Tjuvmötet här

Best Automotive
The Ultimate Descent för Volvo Group
Se filmen The Ultimate Descent här

Best Partnership
Hungry for love (Hungrig på kärlek) för Lidl
Läs mer om Hungrig på kärlek här

Best Inter-company Engagement
What Volvo is to me för Volvo Group
Se filmen What Volvo is to me här

Se hela listan på nomineringar i CMA 2022