Det kan vara en fördel och en utmaning att ha stort publikt intresse kring sin verksamhet. Göteborg Energi märker av både ett ökat intresse och en hårdnad konkurrens kring energi- och hållbarhetsfrågor. För att tillgodose behovet har man valt OTW som sin nya redaktionella fullservicebyrå.

– I OTW hittade vi ett engagemang, en ödmjukhet och lösningar som verkligen tilltalade oss. Vi har under hela processen understrukit att vi inte lämnar något, utan att vi är på väg till något, säger Anette Myrheim, kommunikationsdirektör i en kommentar.

OTWs Göteborgskontor ser fram emot uppdraget med stor entusiasm.

– Det är ett prestigeuppdrag som engagerar oss starkt. Att få jobba med en så viktig aktör inom en av de stora framtidsfrågorna är en härlig utmaning. Det är ett fint jobb som gjorts och vi har höga ambitioner att hitta kreativa och smarta lösningar att kommunicera energi för och tillsammans med den intresserade allmänheten och Göteborg Energis kunder, säger OTWs byråchef i Göteborg, Rasmus Winther.

Som ny strategisk byrå har Göteborg Energi valt Welcom.

Uppdragen sträcker sig över fyra år.