Internationella bolaget Holmen Papers kundmagasin lanserades 2016. Efter en upphandling har bolaget tillsammans med OTW arbetat fram en ny strategi där en del består av att stöpa om tidningens form och innehåll.

– Vi utvecklar ständigt vår marknadskommunikation och här spelar content marketing en allt viktigare roll. Genom att se över konceptet för vårt kundmagasin vill vi fortsätta inspirera och visa på möjligheterna med tryckta medier, men också förstärka kundupplevelsen i fler kanaler och nå våra målgrupper på ett ännu mer effektivt sätt, säger André Skagervik, Director Marketing & Communications på Holmen Paper.

Magasinet ska komma ut två gånger per år och innehållet ska även distribueras digitalt i större utsträckning.

– OTW visade tidigt på en väldigt bra förståelse för vår affär, vart vi är på väg och hur vi genom kommunikationen kan fortsätta att skapa värde för våra kunder. Vi är mycket nöjda med både koncept och format, och magasinet har hittills fått en väldigt positiv respons, säger André Skagervik.

– Vi är oerhört glada för det fina förtroende vi har fått av teamet på Holmen Paper. Magasinet Paper når kunder över hela världen och är ett viktigt nav i kommunikationen så det är ett fantastiskt roligt uppdrag, säger Synnöve Almer, Account Director på OTW.