Ett OTW-team kläckte idén som ledde fram till att det senaste numret av Iggesunds kundtidning Inspire fick 22 000 olika omslag.
– Vi hade bestämt oss för att göra något unikt, säger formgivaren Kristian Strand.

Med temat digitaltryck (till skillnad från vanligt offset) som utgångsläge satte sig Kristian Strand och redaktören Anna-Lena Ahlberg och började spåna.

– Digitaltryck innebär att varje tryckt ark kan vara helt unikt, så det var ganska givet att vi skulle göra något sådant. Men det var så klart inte möjligt att manuellt formge tusentals omslag. Vi behövde en lösning som skötte det automatiskt, säger Anna-Lena Ahlberg.

Teamet, inklusive tryckeriet Digaloo Digitaltrycks representanter, hade en genomgång med Iggesunds expert på området som berättade vad som var möjligt. Snart rörde sig tankarna mot film.

Då kom Thomas Idebäck in i bilden. Han är motion graphics designer på OTW och skapade ett grafiskt mönster, inspirerat av tidningens typsnitt Detroit, i programmet Adobe After Effects.

Thomas berättar att filmen styrs av ett antal skript som får 16 färger att snurra slumpmässigt i 360 grader, samtidigt som de ändrar storlek. Han har animerat färgerna så att de byter plats en gång i minuten. Ovanpå ligger en kalejdoskopseffekt.
Han har sedan exporterat ut filmen i frames (bildrutor) som legat till grund för 22 000 unika förstasidor.

– En sekund av den 16 minuter långa filmen motsvarar 25 stycken tidningsomslag, säger Thomas Idebäck.

Varje omslag har också ett unikt nummer som motsvarar respektive bildruta i filmen.

Arbetet med att hantera all data har varit omfattande. Att Inspire dessutom utkommer i sex olika språkversioner innebar ytterligare en utmaning.

På frågan om vad som var svårast svarar teamet ”det tekniska”. Tryckeriet hade aldrig gjort något liknande tidigare.

– Men där såg man det här som en kul utmaning och ville visa att det är möjligt, säger Kristian Strand.

Inspires chefredaktör Elisabeth Östlin på Iggesund är nöjd med resultatet av det banbrytande projektet.

– Det här numret är ett bra exempel på korsbefruktning. Vi tycker det har varit intressant och inspirerande, säger hon.

Hur har responsen varit?
– Vi har redan fått ganska mycket uppmärksamhet och nya kontakter i branschen. Ändå har vi knappt börjat. Mässorna vi visade upp numret på var så sent som förra veckan, och vi har ännu inte skickat ut numret till prenumeranterna.

De senare får ett kort bifogat, där ett collage illustrerar att ”det här är ett av 22 000 unika exemplar”.

Se filmen ”Inspire issue 48 – the making of 22,000 unique covers” här: