I september släppte Stockholms Handelskammare en rapport om att en utbyggnad av tunnelbanan skulle kunna bidra till 350 000 nya bostäder. I samarbete med Handelskammartidningen och den egna sajten blev spridningseffekten total – tack vare en trestegsraket som inkluderar en interaktiv tunnelbanekarta.

Interaktiv tunnelbanekarta för Stockholms HandelskammareStockholms Handelskammares rapport om att en utbyggd tunnelbana kan generera 350 000 nya bostäder i Stockholmsregionen är ett bra exempel på hur man kan bygga en trestegsraket och på så sätt få det redaktionella materialet att leva längre och få större spridning.

Efter att rapporten presenterats i samband med en presskonferens, arbetade Handelskammartidningen om materialet och skapade en tunnelbanekarta utifrån de föreslagna nya linjerna. I anslutning till detta presenterades var det kunde byggas nya bostäder och hur många i respektive område.

– Ett klassiskt journalistiskt grepp som var ganska givet. Det som var spännande var att det gick att föra tanken med tunnelbanekartan vidare ytterligare ett steg och göra den interaktiv på webben, säger Jonas Fond, redaktör för Handelskammartidningen STHLM på OTW.

När tidningen nådde läsarna kunde man samtidigt gå in på Handelskammarens webbplats och hitta samma karta. Skillnaden där var man kunde röra sig runt bland bostadsområden och nya linjer, få information beroende på var man navigerade och samtidigt rösta på det område som man tyckte borde åtgärdas först.

– Vi ville utveckla kartan och få den levande på webben, och det tycker jag OTW lyckades väldigt bra med, säger Johanna Unghanse, vice vd på Stockholms Handelskammare.

Trestegsraketen – rapport, tidning och webb – visar hur man enkelt kan sprida sitt material i flera kanaler och utnyttja alla fördelar som olika typer av media har.

Handelskammartidningen STHLM produceras av OTW sedan 2012. Gå in på chamber.se för att se den interaktiva kartan och rösta på vilket område du tycker bör åtgärdas först.