Kantar Sifo mäter kontinuerligt svenska mediers räckvidd och när de senaste uppgifterna presenterades på fredagen stod Skolvärlden för en av de större ökningarna bland svenska tidskrifter.

Mätningen genomfördes under perioden 1 maj till 31 augusti och jämfört med samma period 2020 nådde Skolvärlden 16 000 fler läsare. Det är en ökning med 13 procent.

Redan i samband med förra mätningen visade Skolvärlden på ett rekordresultat. Då nåddes 137 000 läsare, vilket var den högsta räckvidden på tolv år.