Vill du öka engagemang och längd på rörligt tittande ska du använda interaktiv video. Det menar Sanna Lennartsson, producent på OTW.

– Människor vill vara med och bestämma, säger Sanna. I en interaktiv video kan du ta med en portion gamification, vilket gör att tittaren rycks med av uppgiften. Budskap och varumärke når fram utan att det känns allt för ”reklamigt”. Videon säljer inte utan blir mer som ett spel.

Sanna har för Lärarnas Riksförbund tagit fram en interaktiv video vars mål är att stötta lärare att ingripa i stökiga eller hotfulla situationer i klassrummet. Statistik visar att lärarna är rädda för att bli anmälda till Skolinspektionen. Därför tog Lärarnas Riksförbund i samarbete med OTW fram kampanjen ”Våga vara lärare”.

– Eftersom lärare står inför otaliga valsituationer varje dag, så föll vi verkligen för idén att göra en interaktiv film som visualiserar detta, säger Helena Linge, kommunikationschef på Lärarnas Riksförbund. Intresset som filmen väckt i form av delningar och kommentarer på till exempel Facebook visar att vi hade rätt. Några medlemmar har tyckt att vi gör förenklingar av läraryrket, men det är samtidigt intressant att se att det en lärare uppfattar som en förenkling istället för en utomstående visar på en komplexitet i läraryrket som de aldrig funderat över, säger Helena Linge.

– Vi insåg tidigt att ämnet inte var svart eller vitt, så idén om att ge tittaren olika slut beroende på vad man tyckte väcktes. Den interaktiva videon har inspirerats av en liknande händelse där en lärare ingripit och elevernas föräldrar gjort en anmälan. Nu kan man själv gå in och testa vad ens val får för konsekvenser, säger Sanna Lennartsson på OTW.

– Om vi inte hade velat väcka känslor hade vi förstås aldrig valt att göra filmen,  så jag tycker absolut att det är en lyckad kampanj, avslutar Helena Linge.

Det finns fortfarande flera utmaningar med interaktiv video. En är att få den klickbar i mobilen. Vanligtvis stoppar man filmen när man klickar i sin smartphone men OTW hittade en samarbetspartner i Nederländerna som fick videon att fungera på alla plattformar. Nu ökar intresset för interaktiv video eftersom det växer fram smarta tekniska lösningar. Sanna tycker att den främsta möjligheten fortfarande är att skapa engagemang och diskussion kring en viss fråga.

– Men även även kampanjer där man i text sätter samman ett quiz är en tacksam användning. Jag tror att nästa steg blir att vi börjar dela våra personliga stories. Interaktiv film är som lite lego för video. Byggstenarna finns men användaren skapar berättelsen. Det är kul med andra ord!

Sannas tips till den som vill testa interaktiv video

  • Ta tidigt in en offert på vad interaktiviteten kommer kosta. Antalet totala klipp i ditt flödesschema och längd på kampanjperiod styr ofta detta. Tjänsten varierar i pris och du bör hålla koll på ekonomin.
  • Ta fram färgpennorna och gör en mindmap eller ett flödesschema. Var börjar vi och vilka alternativ ska vi ge. Kommer man till ett klipp genom olika vägar? Finns det gråzoner där användare kommer att störa sig på att just ”deras” alternativ inte finns?
  • Se till att besluten ska ha en kort och rak copy så att de är lätta att läsa. Loopa slutbilden så att tittaren får tid på sig. Använd gärna en klockeffekt för att förstärka känslan av stress/beslutsfattning.
  • Gör hellre flera korta klipp än några långa. Folk ska inte tröttna mitt i klippet. Ju snabbare de kan få styra desto mer engagerade blir det. Cirka 40 sekunder är en bra längd för en scen.
  • Tänk på att tilltalet bör vara personligt och eventuella skådespelare ska tala in till kameran.

Vill du veta mer om möjligheterna med interaktiv video kontakta gärna Sanna Lennartsson