Det råder bostadsbrist i stora delar av Sverige. Bostadsproduktionen hinner helt enkelt inte med befolkningsökningen. Det visar en kartläggning som OTW har genomfört tillsammans med Bostadsrätterna.

I det senaste numret av Din Bostadsrätt kräver Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist att allmännyttan bör användas till att få igång bostadsbyggandet.

– Finns det bara en politisk vilja att lösa bostadskrisen, går det att i övermorgon starta ett nytt miljonprogram och ge de kommunala bolagen i uppdrag att börja bygga.

Din Bostadsrätt opinionsuppslagMen denna åtgärd är bara en av många åtgärder som krävs för att få fart på byggandet.

– Vi var tvungna att tänka ganska brett för att täcka in flera olika aspekter av bostadskrisen, förklarar Rikard Samuelsson, redaktör på OTW.

– Det hela utmynnande i ett åtta sidor långt dokument där vi bland annat pratade med en professor på KTH som förklarar orsakssamband. Vi har också träffat ett av ”offren” för bostadshaveriet – Johanna 26 år som tvingas bo på kompisars soffor, och så har vi gjort en historisk exposé i ett 70-årigt bostadspolitiskt misslyckande.

Kenny Fredman är kommunikatör på Bostadsrätterna, och förklarar varför det är viktigt att jobba med opinionsbildande journalistik:

– Därför att fler behöver veta mer om bostadsrätt på ett lättförståeligt och intressant sätt, säger Kenny Fredman.

– I takt med att Bostadsrättssverige växer så behövs helt enkelt mer kunskap om boendeformen, både hos styrelser och bostadsrättsinnehavare, men också hos makthavare och andra opinionsbildare.