Hurra! Två av våra produktioner – tidningen Skogsliv och hållbarhetsrapporten En hållbar upplevelse är nominerade för Svenska Designpriset.

Svenska Designprisets målsättning är att främja och utveckla svensk grafisk design och kommunikation. För OTW, som lägger stor vikt vid design, är nomineringarna ett kvitto på att man lyckats.

– Mycket av det vi gör i dag är förstås digitalt, men på OTW har vi större engagemang inom print än någonsin och håller mycket hög nivå på våra produkter. Både Skogsliv och En hållbar upplevelse är två bra exempel på när vi lyckas kombinera relevant innehåll med en design som verkligen förstärker kundens varumärke, säger Erika Gohde, redaktionell utvecklare på OTW.

Tidningen Skogsliv produceras för Holmen Skog och har tidigare i år nominerats för sin design i Swedish Content Awards. Tidningen, som vänder sig till skogsägare, har en varm ton med många detaljer och bakom formen står OTW:s designchef Kristian Strand.

Tidningen Skogsliv

– Den känsla vi ville förmedla bottnade i de värdeord som vi tillsammans med Holmen kom fram till. Det ligger många workshops och timmar av skissande bakom formen, men att arbeta med ett sånt kul ämne gjorde att många idéer poppade upp tidigt. Sen handlade det mycket om att sortera idéerna och göra ut dem på ett fint och balanserat sätt, säger Kristian.

I tidningen möts man av bilder som förmedlar mycket känsla och närvaro.

– Tidningen skall vara lätt att ta till sig, och då spelar bilderna stor roll. Det är en balansgång mellan att vara jordnära och mjuk och samtidigt modig i beskärningar och vinklar för att få rätt känsla i bilderna.

Den andra nominerade OTW-produkten är hållbarhetsrapporten En hållbar upplevelse som produceras för Parks and Resorts Scandinavia och bakom designen står formgivaren Fredrik Öhlander. Bläddrar man i rapporten möts man av klara färger och trots mycket siffror och information känns materialet glatt och lätt att ta till sig.

Rapporten En hållbar upplevelse

– Vi ville göra en form med en röd tråd som löper genom hela produkten. Den skulle präglas av glädje, positivitet och en hållbar framtid. I ett tidigt skede kom vi fram till att grafik och infografik, kopplat till Parks and Resorts verksamhet, vore ett passande sätt att översätta siffror och fakta till något lättillgängligt, spännande och roligt, säger Fredrik.

Den 4 september startade den publika omröstningen där alla kan vara med och rösta på de nominerade. Den 19 oktober utses vinnarna och presenteras på ceremonin i Göteborg.

– Vi hade en uttalat hög målsättning med formen i båda projekten, och vi är förstås glada för de här nomineringarna och ser dem som bevis på att vi lyckas nå ända fram, avslutar Erika Gohde.

LÄS MER PÅ DESIGNPRISET.SE