På uppdrag av Göteborgs Stad kommer OTW att producera tidningen Vårt Göteborg. Första numret kommer i september.

Vårt Göteborg går ut i en upplaga på knappt 270 000 exemplar, till samtliga invånare i Göteborgs kommun. Tidningens kommer ut i tre till sex nummer per år, och innehållet sträcker sig från stadsutveckling och infrastruktursatsningar, till kultur, turism och medborgarservice.

– Vårt Göteborg är den redaktionella kanal som når ut bredast om vad som sker och händer i Göteborg Stad. Att skapa intresse, engagemang och känslor kring det som sker i staden är ett väldigt viktig och roligt uppdrag för OTW, säger Karin Wik, kundansvarig/projektledare för Göteborgs Stad hos OTW.

OTW rangordnades för en tid sedan som etta bland contentbyråerna i Göteborg Stads stora ramavtalsupphandling för kommunikationstjänster.