Med hjälp av korta, informativa och delningsvänliga filmer hjälper OTW Stöldskyddsföreningen att sprida brottsförebyggande information. Det har blivit dags för Stoppa tjuven 2.0

SSF Stöldskyddsföreningen är en ideell verksamhet som skall arbeta brottsförebyggande genom informationsspridning och opinionsbildning. Som en del i denna informationsspridning har OTW producerat tio kortare filmer på aktuella teman så som cykelstölder, ID-kapning och bostadsinbrott. Tanken med filmerna är att de skall vara korta, informativa och lätta att dela. Något man enkelt hinner se på bussen eller mellan några tunnelbanestationer på väg hem.

VäsktjuvarBerättarsättet har varit att försöka skapa uppmärksamhet genom att ligga så nära verkligheten som möjligt. Inte bara informera om risker utan också visa på riktiga händelser.

– För att åstadkomma detta har vi träffat aktiva brottslingar, brottsprovocerat och utgått från riktiga case, säger Magnus Coinberg, excekutiv producent på OTW.

Varje film avslutas sedan med en preventiv information från Hasse Aro där han ger tips på hur du kan skydda dig på bästa sätt mot aktuellt brott.

Avsnitten visas först på Aftonbladet TV med ett nytt avsnitt varje tisdag, för att sedan finnas på Stöldskyddsföreningens egna webbplats och Facebook-sida.

Målet att komma upp i 50.000 visningar per episod slogs snabbt och efter tre veckor låg visningarna på det tredubbla endast på Aftonbladet TV.