I en tid då alla pratar medieköp är det lätt att glömma bort värdet av den organiska distributionen, men organiskt är långt ifrån dött. För en del varumärken är det till och med av största vikt för att kunna skapa engagemang. Ett sådant exempel är Skolvärlden. Men hur gör de för att lyckas så bra med det redaktionella arbetet i sociala medier?

Ju fler som ser desto fler konverteringar råder den generella attityden i branschen. I det rådande medieklimatet kan du inte sälja en vara eller tjänst utan att betala en summa för att synas. Och den som betalar mest vinner mest.
Men det finns vissa varumärken där det organiska innehållet fortfarande är av största betydelse. Där poängen ligger i att skapa engagemang och förändra attityder inom en given målgrupp för att skapa opinion. En redaktion som förstått vikten av den organiska spridningen och som aktivt arbetar för att mäta och optimera resultat är Skolvärlden. Vi tog ett snack med chefredaktör Jonas Fond och sociala medieredaktör Fredrik Wallin för att ta reda på hemligheten bakom deras framgång.

Hej på er! Inledningsvis, berätta lite om bakgrunden till Skolvärldens sociala medie-satsning.
– När jag tillträdde som chefredaktör för Skolvärlden var ett av målen att göra Skolvärlden till det digitala lärarrummet. Och det har visat sig att det är ett rum utan tak och utan väggar, det bara växer och växer. Vår Facebook-sida är ett tydligt sådant exempel, vi har gått från 2–3 000 följare till dagens 12–13 000, säger Jonas Fond.

Vad beror det på, tror du?
– Det är ett ställe där alla får en plats, där man kan göra sin röst hörd. Kommentarsfältet på Facebook är en sådan plattform. Och så tror jag att det funnits ett behov av att kunna kommunicera med andra lärare över skol- och regionsgränserna.

Men om man – som ni – vill uppnå bra organiskt resultat, var ska man börja?
– För det första måste man ha bra innehåll, det är A och O, säger sociala medieredaktör Fredrik Wallin.
– Och bra presentation. Alltså i form av bra bilder, bra rubrik och ingress. Det är det som gör att människor väljer att klicka sig vidare för att ta del av innehållet, fyller Jonas Fond i.

Men vad är ”bra” innehåll då?
– Det beror ju på din målgrupp, ett innehåll är ju per automatik inte ”bra”, men känner du din målgrupp och vet vad de gillar, då är det lättare att skapa innehåll som är intressant för dem. Så det handlar om att lära känna sin målgrupp, veta vad de är intresserade av, säger Fredrik Wallin.
– Vi satsar väldigt mycket på närvaro. I våra egna kanaler, men även i andra forum där vi vet att vår målgrupp finns. Det är så vi kan fånga det som är aktuellt. Just nu är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ett ämne som väcker stor diskussion inom skolans värld, då vore det konstigt om vi inte gjorde något innehåll på det temat till våra egna kanaler, säger Jonas Fond.
– Och det faktum att vi finns i flödet, gör också att andra organisationer tar oss med i olika diskussioner, så på det sättet ger ju vår närvaro oss också en inbjudan till diskussioner som är relevanta för oss i vårt arbete, säger Fredrik Wallin.

Och rent praktiskt, hur jobbar ni?
– Vi testar oss fram. Som att lägga upp artiklar på Facebook vid olika tidpunkter, vi testar olika sätt att skriva puffar (långa eller korta), hur vi bildsätter (rörligt eller stillbilder) och så vidare, säger Jonas Fond.
– Det här med tidpunkt är ju väldigt viktigt, för lägger du ut saker vid fel tidpunkt, då är det ju bortkastat innehåll. Men det finns också väldigt många generella ”regler”, eller vad man ska kalla det, för när man borde posta, och det där ska man ifrågasätta. För det som är bra för ett varumärke är inte nödvändigtvis bra för ditt. Det hänger ju ihop med att lära känna sin målgrupp, veta när de är aktiva, när de är som mest engagerade, säger Fredrik Wallin.

Det låter tidskrävande…?
– Klart det tar tid, men det måste det få göra. Det viktiga är att hela tiden vara aktiv, att följa upp på det vi gör. Inte bara lägga ut grejer. Det är så vi skapar relevant innehåll. Och det måste få ta sin tid, säger Jonas Fond.

Så för att sammanfatta: Närvaro, förpackning och att känna sin målgrupp är de viktigaste beståndsdelarna…?
– Och att testa nya saker! Man måste våga testa nya saker, inte vara rädd för det, avslutar Jonas Fond.