Tre av fyra lärare funderar på att lämna sitt yrke.
Skolvärldens undersökning fick ett massivt genomslag i nyhets-Sverige och en enorm spridning via sociala medier.

Skolvärlden, som ges ut av Lärarnas Riksförbund och produceras av OTW, genomförde en arbetsmiljöenkät bland 1 100 lärare i Sverige. Resultatet var alarmerande. 78 procent av dem som svarade på enkäten uppgav att de funderar på att sluta som lärare på grund av sin arbetssituation. Stress och en ökad arbetsbelastning uppgavs vara de främsta orsakerna.

När magasinet Skolvärlden kom ut var Expressen först med att skriva om undersökningen, dels på webben kvällen före utgivningen, och sedan i papperstidningen. Samtidigt skrev TT om undersökningen, vilket resulterade i att nyheten samma dag publicerades över hela Sverige. SVT, Sveriges Radio, stora tidningar som Aftonbladet, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och Metro och ett 30-tal lokaltidningar och nyhetssajter plockade upp nyheten.

Samma morgon som Skolvärlden nådde läsarna lades artiklarna upp på skolvärlden.se och via tidningens Facebook- och twitterkonton spreds nyheten ytterligare. Undersökningen delades och diskuterades under flera dagar.

– I grunden handlar det om att ha bra material att presentera. Men det här är ett tydligt exempel på vilken spridning det går att få bland andra medier och Facebook och twitter, säger Jonas Fond, chefredaktör på Skolvärlden.

Läs mer om Skolvärlden här.