Bästa berättelsen vinner!

Vägen till framgångsrik content marketing

För att nå fram i bruset krävs bra berättelser. Berättelser som berör, är trovärdiga och som särskiljer er från konkurrenterna.

Den här kursen lär ut den strategi och den struktur du som behöver för att kunna nå fram med din satsning. Vad spelar innehållet för roll för att du ska nå dina mål? Vilken typ personas passar er bäst? Och hur skapar du en snabb och smart organisation kring publiceringen?

Tillsammans tar vi fram de prioriteraringar och vägval som gör att er content marketing fungerar i praktiken, från idé till publicering och val av kanal, till optimering och uppföljning.

Under kursen lär ni er

  • Att koppla content marketing till affärsstrategin
  • Ta fram användbara KPI:er
  • Skapa redaktionella personas
  • Koppla innehållet till kundresan
  • Hitta innehåll som både särskiljer och är relevant
  • Grunden i det redaktionella arbetssättet; riktlinjer, policys och verktyg för planering och publicering
  • Välja en effektiv form av distribution
  • Ta fram verktyg för mätning och uppföljning

Målgrupp

Marknads- och kommunikationsavdelningar som vill få koll och bli ännu bättre på content marketing.

Metod

Kursen består av både teori och praktik. Vi tar tillsammans fram mätbara mål för utbildningen och arbetar med material från er verksamhet. Innehåll och övningar anpassas efter era mål och deltagarnas behov och kompetens. Efter kursen stämmer vi av om målen uppnåddes och OTW ger rekommendationer i form av en handlingsplan som beskriver önskat läge, nuläge och förslag på aktiviteter.

Kursledare

Anders Rask är VD på OTW och har en bred bakgrund inom kommunikation och content marketing med digitalt fokus. Anders har varit delaktig i flera av nordens mest uppmärksammade och lyckade contentprojekt och anses vara en av contentbranschens frontfigurer. Som kursledare tar han med sig mångårig erfarenhet av att ta fram contentstrategier och oväntade lösningar, stora som små. Och han kommer från Njurunda.

Ja, jag är intresserad!

Låter utbildningen intressant? Vad roligt!
Då är nästa steg att kontakta Benke Carlsson för att se hur denna utbildning kan anpassas efter just era behov.

RING 070-399 88 38 SKICKA E-POST