Vår utbildningsmetod

OTW arbetar inte med öppna kurser utan anpassar utbildningen efter dina mål och behov.

Det betyder att vi lägger stor energi på att definiera både organisationens och deltagarnas mål. Det tar lite längre tid. Det kräver mer av dig som beställare. Men du får ett garanterat bättre resultat – mer engagerande, utmanande och roligare utbildning. Och du får alltid en handlingsplan som gör att du kan ta kunskapen vidare.

Vår syn på utbildning är enkel

Det ska vara kul att lära sig nya saker. Och all utbildning ska gå att mäta.

Samtidigt vet vi att det svårt att lära vuxna människor nytt.
Vi vet redan ”allt” och undviker ofta att tänka i nya banor. Många av oss har därtill gått mängder av kurser och utbildningar med mer eller mindre tydliga mål och syften. I värsta fall satt vi av tiden. Tänkte kanske på något annat och fyllde plikttroget i kursutvärderingen på slutet av dagen.

Forskning visar att det går att göra bättre

Nyckeln är att utgå från deltagarnas behov och situation. Kunskapen ska vara kopplad till deras vardag och ge en så direkt nytta det bara går. Ett effektivare sätt att lösa ett problem. Verktyg som fungerar redan nästa vecka. En idé som gör din avdelning lite smartare.

Kursen ska vara relevant, aktuell och inspirerande

Gärna också spännande och kul att delta på. Öppna utbildningar är ofta inspirerade och du möter många människor du kan lära dig mycket av. Men de är gjorda för att locka och passa många människor. Det gör att det kan vara svårt att ta dem med kunskapen hem – att få den att leda till en förändring.