Visuell storytelling

Bilder som berättar och berör

Visuell kommunikation handlar i grunden om att lita på bildens kraft. Att låta fotografier, illustrationer, grafik och rörlig bild stödja ditt varumärke.

Den här kursen utgår från vad en visuell strategi, bildspråk och grafiska riktlinjer kan betyda för din organisation och er affär. Vi arbetar tillsammans fram de redskap som behövs för att ni ska publicera ännu bättre bilder på papper, webb och i sociala medier.

Under kursen lär ni er

  • Ta fram en visuell strategi
  • Grunderna i bildanalys, bildretorik och bildkomposition
  • Att bildsätta era budskap.
  • Arbeta med visuell storytelling i praktiken.
  • Fotografi, illustration, grafik och multimedia – vad fungerar bäst?
  • Möjligheterna med att arbeta med rörlig bild
  • Vad som ger framgång i sociala medier
  • Metoder för att utvärdera och ständigt förbättra den visuella kommunikationen

Målgrupp

Redaktioner och marknads- och kommunikationsavdelningar som vill lyfta sin visuella kommunikation. Lednings- och projektgrupper som arbetar med varumärkesfrågor och positionering. Kursen kan anpassa till att gälla en specifik satsning som till exempel tidning, en kampanj, webb eller sociala medier.

Metod

Kursen blandar teori och praktik. Vi utgår från er befintliga bildkommunikation och/eller en framtida satsning och tar tillsammans fram mätbara mål för utbildningen. Innehåll och övningar anpassas sedan efter era mål och deltagarnas behov och kompetens. Efter kursen stämmer vi av om målen uppnåddes och OTW ger rekommendationer i form av en handlingsplan som beskriver önskat läge, nuläge och förslag på aktiviteter.

Alla deltagare får kursmaterial samt publikationen ”OTW – vår syn på visuell storytelling”.

Kursledare

Benke Carlsson är ansvarig för strategi och analys på OTW och har lång erfarenhet av att arbeta med varumärken för företag och organisationer. Han har en bakgrund som journalist, curator, bildredaktör, bildbyråchef och utbildare vid RMI Berghs, Poppius och Sveriges kommunikatörer. Innan OTW var Benke Vice VD och rådgivare på pr-byrån Publik.

Ja, jag är intresserad!

Låter utbildningen intressant? Vad roligt!
Då är nästa steg att kontakta Benke Carlsson för att se hur denna utbildning kan anpassas efter just era behov.

RING 070-399 88 38 SKICKA E-POST