Integritetspolicy

Det här är OTW:s integritetspolicy, uppdaterad senast den 31 jan 2018. Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja förklara varför vi har en policy.

I vissa fall har du gett din tillåtelse för att vi registrerat dina personuppgifter, eller till och med uppmanat oss att göra det, och i andra fall kan det vara att någon på OTW har träffat dig och skrivit upp dina kontaktuppgifter för att kunna höra av sig igen. OTW registrerar personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel kundregister, prospect-register och prenumerantregister för nyhetsbrev.

Hur det än har gått till när dina uppgifter har hamnat hos OTW, så är det viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi har och hur vi hanterar dem. Den här integritetspolicyn ska täcka in all nödvändig information om vår hantering av personuppgifter. Om det ändå skulle uppstå frågor, så får du gärna höra av dig till oss.

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig är den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Jessica Arhammar är personuppgiftsansvarig på OTW. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt på www.otw.se.

Vi är personuppgiftsbiträde för flera av våra kunder. Det betyder att vi i vissa fall behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, till exempel prenumerantregister för tidningar. I dessa fall har vi ett Personuppgiftsbiträdesavtal med kunden, där instruktioner och riktlinjer för hanteringen specificeras. Det är fortfarande den Personuppgiftsansvarige på det aktuella företaget som är ytterst ansvarig.

Tredjepart

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med andra företag eller organisationer.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi använder olika verktyg och system för vårt dagliga arbete, och i dessa system ingår hantering av personuppgifter. Inga av personuppgifterna vi samlar in kan betecknas som känsliga personuppgifter. Så här hanterar vi personuppgifter i vart och ett av systemen:

Insightly

OTW:s CRM-system, där vi hanterar kontaktuppgifter till kunder och presumtiva kunder, tillsammans med mötesnoteringar. De på OTW som arbetar med sälj- och marknadsaktiviteter har tillgång till systemet och alla kontakter i det.

Censhare

OTW:s produktionssystem, där vi förutom produktion även lagrar frilansares kontaktuppgifter, för att kunna lägga ut uppdrag. Dessa frilansare har godkänt att registreras i systemet.

Apsis

Ett av de utskickssystem som OTW jobbar med, och som vi använder för utskick av vårt eget nyhetsbrev. Mottagarlistorna bygger på 1) personer som vi har träffat under säljmöten, och 2) personer som har anmält sig själva till nyhetsbrevet genom ett webbformulär.

Cookies

Vår webbplats www.otw.se använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som du använder vid besöket. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari m fl) så att den inte sparar cookies.

Ändamål för insamlingen

De personuppgifter som OTW hanterar, samlas in för verksamheten, det vill säga produktion av content samt sälj- och marknadsaktiviteter.

Integritet och säkerhet

De servrar där personuppgifterna lagras ligger inom EU. OTW använder servrar från Aller, Apsis och Amazon. Samtliga har säkerhetsrutiner på plats.

Rätt att begära information

Vill du veta om OTW behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos OTW och att få uppgifter rättade. Du har också rätt att begära att vi raderar dina uppgifter.

Om du vill avsluta prenumerationen på OTW:s nyhetsbrev, så finns en länk för detta i varje brev. Observera att du då kan komma att få inbjudningar till seminarier eller annat som kan vara relevant för dig. Vill du helt avsäga dig information från oss, kontakta då info@otw.se.

Tack för att du läste vår integritetspolicy! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.