Motherhood

När Aller Media inledde sin stora satsning mot Sveriges alla mammor var ett av målen att bli landets ledande community inom segmentet, där delade erfarenheter och perspektiv ger inspiration, tips och pepp genom hela mammaresan.

Motherhood logotyp OTW
Motherhood OTW
Motherhood_otw_color
Motherhood OTW

Utmaningen var att skapa ett nytt och modernt varumärke för 2020-talets mammor. Därför inledde teamet ett förarbete med att lära känna målgruppen på djupet med hjälp av befintlig data och fokusgrupper. OTW utvecklade sedan den strategiska varumärkesplattformen, den visuella identiteten och tog fram nya varumärkesnamn som kunde bära hela den medvetna kostymen.

Plattformen fick slutligen namnet Motherhood, ett namn som tydligt omfamnar en helt ny gemenskap. En position som visar att moderskapet är det nya systerskapet, och en peppande och stärkande gemenskap genom mammalivets alla faser. Det gör också satsningen helt unik i Sverige, en frizon för mammor med barn mellan 0-15 år.

Motherhood bjuder med igenkänning, humor och ett medvetet och verklighetsförankrat innehåll, in till en värld långt bortom pekpinnar, momshaming och förskönande filter. Här ska man känna kraften i systerskapet, kunna stötta varandra och dela sina samlade erfarenheter för att få en annan mamma att växa i sin mammaroll. Att få vara med från grunden, och skapa ett varumärke som är lika attraktivt för den nya generationens värderingsdrivna mammor som för vår tids modiga samarbetspartners och annonsörer, har varit fantastiskt kul, säger Malin Lundberg Aguilera, ansvarig affärsutvecklare OTW.

Motherhood OTW Malin

På Motherhood ska man känna kraften i systerskapet, kunna stötta varandra och dela sina samlade erfarenheter för att få en annan mamma att växa i sin mammaroll.

Malin Lundberg Aguilera, Ansvarig affärsutvecklare

Motherhood OTW
Motherhood OTW
Motherhood OTW
Motherhood OTW

Med strategin som grund arbetade sedan OTW fram den identitet som nu ligger till grund för allt som görs under varumärket framåt – oavsett om det handlar om innehåll, nya tjänster, design eller val av influencers. Eller som nu, kreativt koncept och produktion av den stundande lanseringskampanjen.

Vi har en supertydlig målbild för Motherhood. Det här är en satsning som bottnar i en genuin vilja att göra livet härligare och bättre för Sveriges alla mammor. Vi rör oss i ett föränderligt samhälle med ordentliga paradigmskiften, och mammarollen är inget undantag. Där står vi trygga i ett gediget insiktsarbete och vet att vi är efterfrågade och efterlängtade, säger Jennie Sandberg, chefredaktör Motherhood.

Navet för det nya varumärket är en sajt, som tillsammans med en mängd andra kanaler där målgruppen mammor befinner sig, kommer att bilda ett nytt och enat mamma-universum. Motherhood ska finnas med under hela mammaresan, från tanken på barn och graviditet till tonårsbarn. Med hjälp av tydliga kluster och kategoriseringar guidas målgruppen till rätt innehåll – och annonsören till att nå rätt mamma.

Att få ta fram en helt ny form, som visar att mammaresan inte alltid är perfekt, har varit helt avgörande i den visuella designen. Att jobba med färger som stärker kvinnligheten, typsnitt som andas modernitet och element som visar på styrkan att man som mamma inte behöver känna sig ensam, har varit mina ledstjärnor, menar Kristian Strand, designchef OTW.

Arbetsgrupp OTW:

  • Malin Lundberg Aguilera, affärsutvecklare och kundansvarig
  • Kristian Strand, designchef och art director
  • Johanna Byström, projektledare
  • Benke Carlsson, varumärkesstrateg
Motherhood OTW Kristian Strand

Att jobba med färger som stärker kvinnligheten, typsnitt som andas modernitet och element som visar på styrkan att man som mamma inte behöver känna sig ensam, har varit mina ledstjärnor.

Kristian Strand, designchef och art director

Se casefilmen för Motherhoodprojektet här.

Motherhood OTW
Motherhood OTW
Motherhood OTW
Motherhood OTW
Motherhood OTW
Motherhood OTW