Skogsliv

Fyra gånger om året har Holmen gett ut en tidning till sina leverantörer, det vill säga skogsägarna. Inför 2017 kände de att det var dags att ta ett nytt grepp om tidningen. Tidningens primära målgrupp är skogsägare, framför allt de som upplever att de behöver rådgivning och tips för sitt skogsbruk. Och sekundärt vänder sig tidningen till entreprenörer som anlitas av Holmen, liksom Holmens medarbetare.

Utmaning

Holmen kom till OTW med en önskan om att ta fram ett nytt designkoncept för tidningen, och med behov av produktionshjälp för det redaktionella innehållet.
Ett av ledorden för den nya tidningen var att den skulle särskilja sig gentemot andra, mer traditionella, skogstidningar.

Lösning

En tidning som vänder sig till skogsägare ska vara som en trygg, engagerad och kunnig vän, någon att hålla i handen, någon det går att lita på. För att skapa det krävs två delar, en tilltalande design och ett engagerande innehåll.

Designkoncept

En tidnings design är en viktig varumärkesbärare – inte minst omslaget. Genom att låta form, format och bildspråk sticka ut får Skogsliv en stark, egen identitet och bidrar i sin tur till att profilera Holmen.

Tidningens bilder ska ge en fin känsla som väcker en längtan till naturen, färgvalet vara naturnära.
Layouten är generös, luftig och inspirerande. Stora bilder och längre reportage varvas med kortare texter, vilket skapar dynamik och ger tidningen ett tempo.

– Tidningen skall vara lätt att ta till sig, och då spelar bilderna stor roll. Det är en balansgång mellan att vara jordnära och mjuk och samtidigt modig i beskärningar och vinklar för att få rätt känsla i bilderna, säger Kristian Strand, designchef på OTW.

När det kommer till pappersval är valet självklart – att tidningen trycks på ett papper sprunget ur skogsägarnas egen råvara. För detta valdes papperssorten Holmen TRND.

Redaktionellt innehåll

För att skapa rådgivande kommunikation utifrån skogsägarnas behov fick kunskap och handfasta tips bli tongivande för tidningen. Här porträtteras både skogsägare och Holmens egna experter för att dela med sig av kunskap och erfarenheter som ska kunna öka den enskilde skogsägarens affärsnytta.

Varje nummer har ett bärande tema, och ett större reportage som återspeglar det temat. Det längre reportaget ämnar ge läsaren en längre läsupplevelse och bidrar till att öka tidningens spar- och delningsvärde.

Det är en balansgång mellan att vara jordnära och mjuk och samtidigt modig i beskärningar och vinklar för att få rätt känsla i bilderna.

Kristian Strand, designchef på OTW

Resultat

Efter första numret av nya Skogsliv genomförde Holmen Skog en undersökning om tidningen på sin webbplats som visade på fina resultat. 87% upplevde att tidningen lockar till läsning och 91% upplevde att tidningen gav en positiv bild av Holmen.

  • 87%

    Upplevde att tidningen lockar till läsning.

  • 91%

    Upplevde att tidningen gav en positiv bild av Holmen.

  • 83%

    Upplevde att tidningen ökat deras kundskap, en siffra som svarar direkt mot ett av affärsmålen med tidningen.