Skolvärldens nya kläder

Skolvärlden är Lärarnas Riksförbunds redaktionella varumärke bestående av magasin, sajt, nyhetsbrev och sociala medier. Magasinet når varje månad 116 000 läsare i yrkeskategorierna lärare, studie- och yrkesvägledare, liksom lärarstudenter och andra potentiella medlemmar.

Utmaning

Efter en viss nedåtgående trend, framför allt bland de yngre läsarna, blev utmaningen 2016 att ta ett ordentligt omtag kring hela produkten.

Utmaningen var att fortsätta arbeta med samma produkt men utveckla den till att vara både vassare och rappare, skapa innehåll som var mer värdefullt för målgruppen och göra en tidning som var av större medlemsnytta.

Lösning

Skolvärlden finns i det fysiska lärarrummet, där den ofta ligger bredvid konkurrentens tidning. Därför är det viktigt att formen, och inte minst omslaget, direkt talar till läsaren. För att uppfylla uppdraget om en vassare och rappare produkt behövde hela tidningen ges en ny form. Den fick limmad rygg och fler sidor med en strukturerad uppbyggnad av fem avdelningar med allt från aktuella nyheter till lärarpanel och djupgående reportage.

Layouten uppdaterades för att kännas snygg och modern, och varje nytt omslag ska utmana och vara lite utanför boxen. Ett exempel är numret om Betygslotteriet. I samband med utgivningen av det numret rasade en intensiv debatt kring betygsättning och hur rättssäkra de är i en tid när skolvalet är så styrande. Omslaget resulterade i en skraplott där olika betyg skrapas fram. Ett lekfullt omslag med en allvarlig underton som genast visar vad innehållet i tidningen handlar om.

Också tilltalet och rubriksättningen genomgick en förändring för att följa den nya visionen, och innehållet ska vara mer djuplodande och grävande. Minst åtta sidor i varje nummer ska bestå av granskande journalistik.

Tidningens digitala plattform fick ett lyft, och tidningen samverkar nu tydligare med webben. Där tidningen har ett fokus på fördjupning i olika frågor, fungerar webben som Skolvärldens dagliga nyhetsbärare. Här serveras läsarna med senaste nytt från skolans värld och inspirerande tv-inslag. Sajten möjliggör också digital spridning av tidningens innehåll till en bredare skara.

För de sociala kanalerna togs en tydligare strategi fram, och kanalerna gavs också ett lyft utseendemässigt.
– Målet var att få Skolvärldens sociala kanaler att växa och skapa det digitala lärarrummet – utan väggar och med högt i tak där fler får komma till tals jämfört med det fysiskt och geografiskt begränsade lärarrummet ute på skolorna. Fler än någonsin är i dag delaktiga i diskussioner på Skolvärldens Facebook och Twitter och lärarrummet fortsätter att växa, säger Jonas Fond, chefredaktör på Skolvärlden.

Fler än någonsin är i dag delaktiga i diskussioner på Skolvärldens Facebook och Twitter.

Jonas Fond, chefsredaktör på Skolvärlden

Resultat

Sajten skolvärlden.se växer för varje år och hade 2 224 165 unika sidvisningar under 2017 – en ökning med över 24 % (jämfört med 2016).

Skolvärldens Facebooksida har blivit ”det digitala lärarrummet”, där lärare från olika delar av Sverige samlas för att diskutera, dela och gilla inlägg kopplade till olika skolfrågor. I sociala kanaler ökar Skolvärldens följare hela tiden. På Facebook växte antalet följare med över 200%, från 4 271 följare 1 januari 2016 till 12 869 följare den 31 december 2017. Totalt har Skolvärlden idag närmare 25 000 följare på sociala medier.

Sedan lanseringen av ”nya” Skolvärlden 2016 har tidningen också citerats vid flertal tillfällen i rikstäckande print-, digital- och etermedia, bland annat för stora granskningar men även för ”mindre” nyheter som genom rätt paketering getts möjligheten att nå ut och synas på ett effektivare sätt. Både regeringens och oppositionens partier har vid flera tillfällen valt Skolvärlden plattform för att gå ut med sina debattartiklar.

 • 1 775 613

  sessioner på webbplatsen under 2017

 • 2 224 165

  unika sidvisningar på webbplatsen under 2017

 • +34%

  ökad räckvidd (källa: Orvesto näringsliv, 2017)

 • +200%

  ökat antal följare på Facebook (2016–2017)

 • 17 618

  personer nås av varje Facebook-inlägg (2017)